แพ็คเกจดำน้ำที่ ภูเก็ต - เขาหลัก

ทริปดำน้ำของเรา

- 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 22,000 บาท รายละเอียด
19-24 ก.พ. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ สิมิลัน - ริเชลิว (Feb '20) 22,000 บาท รายละเอียด
21-26 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยะ '20) 23,500 บาท รายละเอียด
10-15 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ สิมิลัน - ริเชลิว (Mar '21) 23,500 บาท รายละเอียด