แพ็คเกจดำน้ำที่ ตาเวา (Tawau, Sabah)

FreedomDIVE.com

Sipadan - Borneo Divers 5D 4N @ Resort

ทุกวัน 5 วัน 9 ไดฟ์

2,690 ริงกิต
FreedomDIVE.com

Sipadan - Borneo Divers 6D 5N @ Resort

ทุกวัน 6 วัน 12 ไดฟ์

3,250 ริงกิต
FreedomDIVE.com

Sipadan - Kapalai 4D 3N @ Resort

ทุกวัน 5 วัน 9 ไดฟ์

36,000 บาท
FreedomDIVE.com

Sipadan - Kapalai 5D 4N @ Resort

ทุกวัน 6 วัน 12 ไดฟ์

46,500 บาท
FreedomDIVE.com

Sipadan Water Village

ทุกวัน 6 วัน 11 ไดฟ์

1,260 USD
FreedomDIVE.com

Sipadan - Kapalai (Jul '19)

05-10 ก.ค. 2562 6 วัน 9 ไดฟ์

36,000 บาท
FreedomDIVE.com

Sipadan - Kapalai (Apr '20)

10-15 เม.ย. 2563 6 วัน 9 ไดฟ์

37,500 บาท