แพ็คเกจดำน้ำที่ เกาะช้าง

ทริปดำน้ำของเรา

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

25-27 พ.ย. 25652 วัน 5 ไดฟ์ KING OLAV 8,500 บาท
02-04 ธ.ค. 25652 วัน 5 ไดฟ์ KING OLAV 8,500 บาท
09-12 ธ.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ January Princess 16,000/17,500/17,500 บาท
09-11 ธ.ค. 25652 วัน 6 ไดฟ์ KING OLAV 8,500 บาท
13-15 ม.ค. 25662 วัน 6 ไดฟ์ KING OLAV 8,500 บาท
10-12 ก.พ. 25662 วัน 6 ไดฟ์ KING OLAV 8,500 บาท
17-19 มี.ค. 25662 วัน 6 ไดฟ์ KING OLAV 8,500 บาท
24-26 มี.ค. 25662 วัน 6 ไดฟ์ KING OLAV 8,500 บาท