แพ็คเกจดำน้ำที่ เกาะช้าง

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

31-02 เม.ย. 25663 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
07-09 เม.ย. 25663 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
13-15 เม.ย. 25663 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
12-15 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ January Princess 16,000/17,500/17,500 บาท
20-22 ต.ค. 25663 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
27-29 ต.ค. 25663 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
Package1 วัน 2 ไดฟ์ บลูลากูน 3,500/4,500 บาท