แพ็คเกจดำน้ำที่ เกาะช้าง

ทริปดำน้ำของเรา

- 2 วัน 7 ไดฟ์ เกาะช้าง Liveaboard 11,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

31-02 ก.พ. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
07-10 ก.พ. 2563 4 วัน 11 ไดฟ์ MV January Princess 16,000/17,500/17,500 บาท
08-10 ก.พ. 2563 2 วัน 5 ไดฟ์ The Toy 1/Mercure Koh Chang Hideaway 11,900 บาท
14-16 ก.พ. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
21-24 ก.พ. 2563 4 วัน 11 ไดฟ์ MV January Princess 16,000/17,500/17,500 บาท
27-01 มี.ค. 2563 4 วัน 11 ไดฟ์ MV January Princess 16,000/17,500/17,500 บาท
06-08 มี.ค. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
13-15 มี.ค. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
19-22 มี.ค. 2563 4 วัน 11 ไดฟ์ MV January Princess 16,000/17,500/17,500 บาท
27-29 มี.ค. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
03-05 เม.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
10-13 เม.ย. 2563 4 วัน 11 ไดฟ์ MV January Princess 16,000/17,500/17,500 บาท
17-19 เม.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
24-26 เม.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
02-04 ต.ค. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
09-11 ต.ค. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
16-18 ต.ค. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
23-25 ต.ค. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
30-01 พ.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
06-08 พ.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
13-15 พ.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
20-22 พ.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
27-29 พ.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ MV January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท