แพ็คเกจดำน้ำที่ เกาะช้าง

ทริปดำน้ำของเรา

11-13 ธ.ค. 2563 2 วัน 5 ไดฟ์ เกาะช้าง - เรือหลวงช้าง 8,900 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

02-04 ต.ค. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
09-11 ต.ค. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
16-18 ต.ค. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
23-25 ต.ค. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
30-01 พ.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
06-08 พ.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
13-15 พ.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
20-22 พ.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
27-29 พ.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
11-13 ธ.ค. 2563 2 วัน 5 ไดฟ์ Wayoon Giant 8,900 บาท
26-28 ก.พ. 2564 3 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท