แพ็คเกจดำน้ำที่ เกาะช้าง

ทริปดำน้ำของเรา

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

02-04 ธ.ค. 25653 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
02-04 ธ.ค. 25652 วัน 5 ไดฟ์ KING OLAV 8,500 บาท
09-12 ธ.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ January Princess 16,000/17,500/17,500 บาท
09-11 ธ.ค. 25652 วัน 5 ไดฟ์ Stella 8,500 บาท
09-11 ธ.ค. 25652 วัน 6 ไดฟ์ KING OLAV 8,500 บาท
16-18 ธ.ค. 25653 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
23-25 ธ.ค. 25653 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
23-25 ธ.ค. 25652 วัน 6 ไดฟ์ Wayoon 8,500 บาท
30-02 ม.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ January Princess 16,000/17,500/17,500 บาท
06-08 ม.ค. 25663 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
13-15 ม.ค. 25663 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
13-15 ม.ค. 25662 วัน 6 ไดฟ์ KING OLAV 8,500 บาท
20-22 ม.ค. 25663 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
27-29 ม.ค. 25663 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
10-12 ก.พ. 25663 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
10-12 ก.พ. 25662 วัน 6 ไดฟ์ KING OLAV 8,500 บาท
17-19 ก.พ. 25663 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
24-26 ก.พ. 25663 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
10-12 มี.ค. 25663 วัน 7 ไดฟ์ January Princess 13,000/14,500/14,500 บาท
17-19 มี.ค. 25662 วัน 6 ไดฟ์ KING OLAV 8,500 บาท
24-26 มี.ค. 25662 วัน 6 ไดฟ์ KING OLAV 8,500 บาท