แพ็คเกจดำน้ำที่ เกาะดอกไม้ - เรือจมคิงครุยส์เซอร์ - หินมูสัง

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

12-15 พ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 5 18,000 บาท
26-29 พ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 5 18,000 บาท
03-06 ธ.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 5 18,000 บาท
10-13 ธ.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 5 18,000 บาท
30-02 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 5 18,000 บาท
14-17 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 5 18,000 บาท
28-31 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 5 18,000 บาท
03-06 ก.พ. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 5 18,000 บาท
14-17 ก.พ. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 5 18,000 บาท
11-14 มี.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 5 18,000 บาท
25-28 มี.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 5 18,000 บาท
06-09 เม.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 5 18,000 บาท
13-16 เม.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 5 18,000 บาท
30-03 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 5 18,000 บาท
13-16 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 5 18,000 บาท
Package 1 วัน 3 ไดฟ์ M/V KEBSUP 3,500 บาท
Package 1 วัน 4 ไดฟ์ MV. MANDARIN QUEEN 4,200 บาท
Package 1 วัน 4 ไดฟ์ MV. MANDARIN QUEEN 4,200 บาท