แพ็คเกจดำน้ำที่ เกาะเต่า

ทริปดำน้ำของเรา

12-16 พ.ค. 2565 4 วัน 8 ไดฟ์ เกาะเต่า (Montalay Resort) May' 22 10,700 บาท รายละเอียด
29-03 ก.ค. 2566 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า Jun' 23 23,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

02-07 มิ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
03-06 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 28,300/31,500/34,700 บาท
08-12 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
21-24 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA 21,000/22,500/23,250 บาท
22-25 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 23,000/27,000 บาท
29-03 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ AQUARIAN 23,500/24,000 บาท
30-03 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA 19,500/21,500/22,500 บาท
06-09 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
06-09 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ AQUARIAN 23,500/24,000 บาท
06-09 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
13-16 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ AQUARIAN 23,500/24,000 บาท
13-16 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA 21,000/22,500/23,500 บาท
14-18 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
20-23 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA 21,000/22,500/23,250 บาท
20-23 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ AQUARIAN 23,500/24,000 บาท
20-24 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
26-30 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard (รอราคา)
31-04 มิ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
06-09 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
13-16 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
20-23 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA 19,500/21,500/22,500 บาท
27-30 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
04-07 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
11-14 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
19-22 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)