แพ็คเกจดำน้ำที่ เกาะเต่า

ทริปดำน้ำของเรา

- 4 วัน 8 ไดฟ์ เกาะเต่า (Montalay Resort) 10,700 บาท รายละเอียด
29-03 ก.ค. 2566 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า (Jun' 23) Aquarian 23,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

28-31 พ.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 21,000 บาท
31-03 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
31-03 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) Call
31-04 มิ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 28,000 บาท
06-09 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) Call
06-09 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 21,000 บาท
06-10 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
13-16 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
13-16 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 21,000 บาท
13-16 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) Call
20-24 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,000 บาท
20-23 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
20-23 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) Call
20-23 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 21,000 บาท
27-30 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
27-30 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 21,000 บาท
27-30 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) Call
27-01 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,000 บาท
04-08 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,000 บาท
04-07 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 21,000 บาท
04-07 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
04-07 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) Call
11-14 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
11-14 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) Call
11-14 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 21,000 บาท
11-15 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,000 บาท
18-21 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) Call
18-21 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
19-23 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,000 บาท
19-22 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 21,000 บาท
25-29 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,000 บาท
25-28 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
25-28 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) Call
31-04 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
05-08 มิ.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call
12-15 มิ.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call
19-22 มิ.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call
26-29 มิ.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call
03-06 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call
10-13 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call
17-20 ก.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call