แพ็คเกจดำน้ำที่ เกาะเต่า

ทริปดำน้ำของเรา

03-07 ก.ย. 2564 4 วัน 8 ไดฟ์ เกาะเต่า (Montalay Resort) 9,200 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

25-28 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 27,900/30,900/34,500 บาท
12-15 ส.ค. 2564 3 วัน 7 ไดฟ์ Local/Koh Tao Montra Resort 12,500 บาท
12-15 ส.ค. 2564 3 วัน 14 ไดฟ์ Local/Koh Tao Montra Resort 18,900 บาท
12-15 ส.ค. 2564 3 วัน 6 ไดฟ์ Local/Carabao Dive Resort 7,900 บาท
02-05 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
02-05 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
02-05 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
09-12 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 24,000/27,500/30,500/34,000 บาท
16-19 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
16-19 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
22-26 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 17,500/18,500/19,000/20,500 บาท
23-26 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
29-03 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
30-03 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 21,500/25,100 บาท
30-03 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
06-10 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
07-10 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
07-10 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
07-10 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
11-14 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
12-16 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
14-17 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
15-18 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
15-18 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
17-21 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
21-24 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
21-25 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
21-24 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
06-09 มิ.ย. 2567 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 21,000/22,500/23,250 บาท
Package 1 วัน 4 ไดฟ์ Local/The Tarna Dive Resort 3,300 บาท