แพ็คเกจดำน้ำที่ เกาะเต่า

ทริปดำน้ำของเรา

03-07 ก.ย. 2564 4 วัน 8 ไดฟ์ เกาะเต่า (Montalay Resort) 9,200 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

03-06 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 27,285 บาท
10-13 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,500 บาท
10-14 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 15,000/16,500/17,500 บาท
10-13 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
17-21 มิ.ย. 2564 3 วัน 8 ไดฟ์ Local/Carabao Dive Resort 11,900 บาท
17-20 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
17-21 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 15,000/16,500/17,500 บาท
23-27 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 15,000/16,500/17,500 บาท
24-27 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
01-04 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
01-04 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 15,000/16,500/17,500 บาท
08-11 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
15-18 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 27,900/30,900/34,500 บาท
15-18 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
22-26 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
02-05 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
22-26 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
29-03 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
06-10 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
07-10 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
12-16 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
14-17 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
19-23 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
Package 1 วัน 4 ไดฟ์ Local/The Tarna Dive Resort 3,300 บาท