แพ็คเกจดำน้ำที่ เกาะเต่า

ทริปดำน้ำของเรา

25-28 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า - ชุมพร (Jul '20) 18,000 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

04-07 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 24,075/27,285/30,495/33,705 บาท
04-07 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,330/24,075 บาท
11-14 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 19,125/20,625/22,125 บาท
11-14 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,330/24,075 บาท
11-14 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 24,075/27,285/30,495/33,705 บาท
18-21 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,330/24,075 บาท
18-21 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
18-21 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 24,075/27,285/30,495/33,705 บาท
25-28 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 24,075/27,285/30,495/33,705 บาท
25-29 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ SUMMER LIVEABOARD 15,000/16,500/17,500 บาท
25-28 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 19,500 บาท
25-28 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,330/24,075 บาท
02-05 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Venus Marina 17,900 บาท
03-06 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,330/24,075 บาท
03-06 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 24,075/27,285/30,495/33,705 บาท
03-07 ก.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
09-12 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 24,075/27,285/30,495/33,705 บาท
09-12 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
09-12 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,330/24,075 บาท
10-13 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Scubanet 18,000 บาท
16-20 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ MV Mega Explorer 18,750/21,750/24,750 บาท
16-19 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
16-19 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,330/24,075 บาท
16-19 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 24,075/27,285/30,495/33,705 บาท
23-27 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ MV Mega Explorer 18,750/21,750/24,750 บาท
24-28 ก.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
24-27 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 24,075/27,285/30,495/33,705 บาท
24-27 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,330/24,075 บาท
30-02 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 20,330/24,075 บาท
30-03 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ MV Mega Explorer 18,750/21,750/24,750 บาท
30-02 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
30-02 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 24,075/27,285/30,495/33,705 บาท
06-09 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท