แพ็คเกจดำน้ำที่ เกาะเต่า

ทริปดำน้ำของเรา

- 4 วัน 8 ไดฟ์ เกาะเต่า (Montalay Resort) 9,200 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

02-05 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
02-05 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
02-05 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
09-12 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran 24,000/27,500/30,500/34,000 บาท
09-12 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
16-19 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
16-19 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
22-26 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 17,500/18,500/19,000/20,500 บาท
23-26 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
23-26 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
29-03 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
30-03 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 21,500/25,100 บาท
30-03 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
06-10 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
07-10 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
07-10 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara บาท
07-10 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
11-14 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
12-16 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500/21,500/22,500 บาท
14-17 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 21,000/22,500/23,250 บาท
15-18 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
15-18 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
17-21 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
21-25 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500 บาท
21-24 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
21-24 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
29-03 ก.ค. 2566 3 วัน 11 ไดฟ์ AQUARIAN 23,500/24,000 บาท
30-04 ก.ค. 2566 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 19,500/21,500/22,500 บาท
06-09 มิ.ย. 2567 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 21,000/22,500/23,250 บาท
20-24 มิ.ย. 2567 3 วัน 11 ไดฟ์ Issara 19,500/21,500/22,500 บาท
Package 1 วัน 4 ไดฟ์ Local/The Tarna Dive Resort 3,300 บาท