แพ็คเกจดำน้ำที่ เกาะเต่า

ทริปดำน้ำของเรา

- 4 วัน 8 ไดฟ์ เกาะเต่า (Montalay Resort) 10,700 บาท รายละเอียด
29-03 ก.ค. 2566 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า (Jun' 23) Aquarian 23,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

08-12 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 21,000 บาท
15-18 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 21,000 บาท
22-25 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 21,000 บาท
29-03 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 23,500 บาท
30-03 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 21,000 บาท
06-09 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 21,000 บาท
06-10 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,000 บาท
06-09 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 23,500 บาท
10-14 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard Call
13-16 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 23,500 บาท
13-16 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 21,000 บาท
14-18 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard Call
20-23 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 21,000 บาท
20-23 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Aquarian 23,500 บาท
20-24 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard Call
26-30 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard Call
28-31 พ.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 21,000 บาท
31-03 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
31-04 มิ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 28,000 บาท
06-09 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 21,000 บาท
13-16 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 21,000 บาท
20-24 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,000 บาท
20-23 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 21,000 บาท
27-30 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 21,000 บาท
27-01 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,000 บาท
04-07 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 21,000 บาท
04-08 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,000 บาท
11-14 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 21,000 บาท
11-15 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,000 บาท
18-22 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,000 บาท
19-22 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 21,000 บาท
25-29 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard 18,000 บาท
26-29 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call