แพ็คเกจดำน้ำที่ หมู่เกาะโคโมโด (Komodo Islands)

ทริปดำน้ำของเรา

26-31 ก.ค. 2566 4 วัน 12 ไดฟ์ Komodo (Jul '23) 33,500 บาท รายละเอียด
12-17 เม.ย. 2567 4 วัน 12 ไดฟ์ Komodo (Apr '24) บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

07-14 ก.ค. 25666 วัน 18 ไดฟ์ Velocean 3,500 USD
08-14 ก.ค. 25665 วัน 15 ไดฟ์ Panunee Yacht Liveaboard 2,000 USD
16-21 ก.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Panunee Yacht Liveaboard 2,000 USD
26-31 ก.ค. 25664 วัน 12 ไดฟ์ Dragon Dive Komodo Hotel 33,500 บาท
28-02 ส.ค. 25665 วัน 9 ไดฟ์ The Komodo Lodge 29,500 บาท
29-04 ส.ค. 25665 วัน 15 ไดฟ์ Panunee Yacht Liveaboard 78,000 USD
12-18 ส.ค. 25666 วัน 15 ไดฟ์ Panunee Yacht Liveaboard Call
18-24 ส.ค. 25665 วัน ไดฟ์ KM Blue Manta 3,000 USD
26-01 ก.ย. 25666 วัน 15 ไดฟ์ Panunee Yacht Liveaboard 2,000 USD
01-06 พ.ค. 25675 วัน 15 ไดฟ์ Panunee Yacht Liveaboard 2,100 USD
03-09 มิ.ย. 25675 วัน ไดฟ์ Solitude Adventurer Call
23-29 ก.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ Solitude Adventurer 2,790
10-16 ส.ค. 25676 วัน 15 ไดฟ์ Panunee Yacht Liveaboard 2,100 USD