แพ็คเกจดำน้ำที่ หลีเป๊ะ

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

25-29 พ.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
29-02 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
02-06 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/23,500 บาท
02-07 มิ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak บาท
03-07 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ FAHSAI 13,500 บาท
09-13 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
10-15 มิ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak บาท
13-17 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
17-21 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
21-25 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
23-28 มิ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak บาท
24-28 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ LIKE ANDAMAN1 14,500 บาท
24-28 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ FAHSAI บาท
25-29 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
30-04 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500 บาท
01-06 ก.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak บาท
01-05 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ FAHSAI บาท
01-05 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ LIKE ANDAMAN1 14,500 บาท
05-09 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
08-12 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ KRIS 15,900 บาท
08-13 ก.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak บาท
09-13 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
13-19 ก.ค. 2564 5 วัน 18 ไดฟ์ KRIS 16,900 บาท
15-19 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ FAHSAI บาท
15-19 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ LIKE ANDAMAN1 14,500 บาท
15-19 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
19-23 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
22-26 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ FAHSAI 13,900 บาท
22-26 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ KRIS 16,900 บาท
22-27 ก.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak บาท
23-27 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
28-02 ส.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak บาท
29-02 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
29-02 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ FAHSAI บาท
04-09 ส.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak บาท
05-09 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ LIKE ANDAMAN1 14,500 บาท
05-09 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
11-15 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ FAHSAI 13,500 บาท
11-16 ส.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen 19,800/25,200/28,000 บาท
11-16 ส.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak บาท
11-15 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
12-16 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ LIKE ANDAMAN1 14,500 บาท
15-19 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
19-24 ส.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak บาท
19-23 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
19-23 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ LIKE ANDAMAN1 14,500 บาท
26-30 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ LIKE ANDAMAN1 14,500 บาท
26-31 ส.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak บาท
26-30 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500 บาท
26-30 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ FAHSAI 13,500 บาท
02-06 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ FAHSAI บาท
09-13 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ LIKE ANDAMAN1 14,500 บาท
09-14 ก.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak บาท
16-21 ก.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak บาท
16-20 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ FAHSAI บาท
16-20 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ LIKE ANDAMAN1 14,500 บาท
22-27 ก.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak บาท
23-27 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ KRIS 16,900 บาท
29-04 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak บาท
21-25 ต.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ LIKE ANDAMAN1 14,500 บาท
30-04 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ LIKE ANDAMAN1 18,900 บาท
23-27 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ LIKE ANDAMAN1 14,500 บาท
11-15 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ LIKE ANDAMAN1 14,500 บาท
16-20 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
21-25 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
27-31 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
27-31 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ FAHSAI บาท
31-04 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
04-08 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ FAHSAI บาท
04-08 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
10-14 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
11-15 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ LIKE ANDAMAN1 14,500 บาท
17-21 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
21-25 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
25-29 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
31-04 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
22-26 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท