แพ็คเกจดำน้ำที่ อันดามันเหนือ

ทริปดำน้ำของเรา

07-12 ธ.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Dec '23) 40,000 บาท รายละเอียด
24-29 ม.ค. 2567 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Jan '24) 30,900 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

12-16 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 18,500 บาท
14-20 ต.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,440 USD
16-19 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 18,500 บาท
18-23 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 28,000 บาท
19-24 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500 บาท
20-25 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
21-25 ต.ค. 25664 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 960 USD
24-27 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 18,500 บาท
25-29 ต.ค. 25664 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 960 USD
27-31 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 18,500 บาท
30-05 พ.ย. 25665 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,440 USD
01-06 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500 บาท
05-11 พ.ย. 25665 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,440 USD
06-09 พ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 18,500 บาท
08-13 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
09-12 พ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 18,500 บาท
09-14 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
12-15 พ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 18,500 บาท
12-16 พ.ย. 25664 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 960 USD
15-20 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
15-20 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500 บาท
15-20 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900 บาท
15-20 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ สคูบาเน็ต (Scubanet) 25,500 บาท
15-20 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 28,000 บาท
16-20 พ.ย. 25664 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 960 USD
17-22 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา 1 (Tapana 1) Call
17-22 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน 36,400 บาท
20-24 พ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 18,500 บาท
21-27 พ.ย. 25665 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,440 USD
22-27 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ สคูบาเน็ต (Scubanet) 25,600 บาท
22-27 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
22-27 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900 บาท
22-27 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 28,500 บาท
23-28 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
24-27 พ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 18,500 บาท
24-29 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา 1 (Tapana 1) 26,750 บาท
26-30 พ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
27-01 ธ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 18,500 บาท
27-03 ธ.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,440 USD
30-05 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 28,500 บาท
30-05 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
30-05 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak Call
01-06 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
01-06 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
01-06 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500 บาท
04-08 ธ.ค. 25664 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 960 USD
06-11 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 28,500 บาท
06-11 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500 บาท
06-11 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ สคูบาเน็ต (Scubanet) 25,500 บาท
06-11 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
07-12 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
07-12 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak Call
07-12 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
07-12 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900 บาท
07-12 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,000 บาท
08-12 ธ.ค. 25664 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 960 USD
11-14 ธ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 18,500 บาท
11-16 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
13-19 ธ.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,440 USD
13-18 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ สคูบาเน็ต (Scubanet) 25,500 บาท
14-19 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
14-19 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500 บาท
14-19 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
15-20 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา 1 (Tapana 1) Call
15-20 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
16-21 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
20-26 ธ.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,440 USD
20-25 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500 บาท
20-25 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 28,500 บาท
20-25 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900 บาท
21-26 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
21-26 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
21-26 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
21-26 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
25-28 ธ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 18,500 บาท
27-01 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
27-02 ม.ค. 25675 วัน 19 ไดฟ์ นิวฟ้าใส (New Fahsai) 23,900 บาท
27-02 ม.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,440 USD
28-02 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ สคูบาเน็ต (Scubanet) 25,500 บาท
28-02 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 28,500 บาท
28-02 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
28-03 ม.ค. 25675 วัน 19 ไดฟ์ Peterpan 26,500 บาท
29-03 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
02-07 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
03-08 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ สคูบาเน็ต (Scubanet) 25,500 บาท
03-08 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ นิวฟ้าใส (New Fahsai) 18,500 บาท
03-08 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
03-08 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา 1 (Tapana 1) Call
04-09 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
04-09 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak Call
04-09 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
04-10 ม.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
07-12 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
08-12 ม.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน 30,900 บาท
10-15 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ นิวฟ้าใส (New Fahsai) 18,500 บาท
10-15 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ สคูบาเน็ต (Scubanet) 25,500 บาท
11-16 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
11-15 ม.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
11-16 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak Call
12-17 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
12-17 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา 1 (Tapana 1) Call
12-17 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
15-19 ม.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
17-22 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
17-22 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ นิวฟ้าใส (New Fahsai) 18,500 บาท
17-22 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
19-24 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา 1 (Tapana 1) Call
19-24 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
20-26 ม.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
22-27 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
24-29 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ นิวฟ้าใส (New Fahsai) 18,500 บาท
24-29 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
24-29 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ สคูบาเน็ต (Scubanet) 25,500 บาท
24-29 ม.ค. 2567 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
25-30 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
26-31 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
26-01 ก.พ. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
26-31 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา 1 (Tapana 1) Call
27-01 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
31-05 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
31-05 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ สคูบาเน็ต (Scubanet) 25,500 บาท
31-05 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 28,000 บาท
31-05 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ นิวฟ้าใส (New Fahsai) 18,500 บาท
01-06 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
01-06 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
02-06 ก.พ. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
02-07 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
02-07 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา 1 (Tapana 1) Call
06-10 ก.พ. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
06-10 ก.พ. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
07-12 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
07-12 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา 1 (Tapana 1) Call
07-12 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
07-12 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ นิวฟ้าใส (New Fahsai) 18,500 บาท
08-13 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak Call
10-16 ก.พ. 25675 วัน 18 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
11-17 ก.พ. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
12-16 ก.พ. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
14-19 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,000 บาท
14-19 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ สคูบาเน็ต (Scubanet) 25,500 บาท
14-19 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
14-19 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ นิวฟ้าใส (New Fahsai) 18,500 บาท
15-20 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
16-21 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา 1 (Tapana 1) Call
16-22 ก.พ. 25675 วัน 18 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
16-21 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน 36,500 บาท
17-23 ก.พ. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
21-26 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900 บาท
21-26 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ นิวฟ้าใส (New Fahsai) 18,500 บาท
22-27 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak Call
22-27 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
22-27 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
23-28 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
24-28 ก.พ. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
27-03 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
28-04 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ สคูบาเน็ต (Scubanet) 25,500 บาท
28-04 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 32,000 บาท
28-03 มี.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
28-04 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ นิวฟ้าใส (New Fahsai) 18,500 บาท
29-05 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
01-06 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา 1 (Tapana 1) Call
01-06 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
03-07 มี.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
04-10 มี.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
06-11 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา 1 (Tapana 1) Call
06-11 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
06-11 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900 บาท
06-11 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
06-11 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 28,000 บาท
06-11 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ นิวฟ้าใส (New Fahsai) 18,500 บาท
07-12 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
10-16 มี.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
12-17 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
13-18 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ นิวฟ้าใส (New Fahsai) 18,500 บาท
13-18 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
14-19 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
15-20 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา 1 (Tapana 1) Call
15-20 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
17-21 มี.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
17-21 มี.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
20-25 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ นิวฟ้าใส (New Fahsai) 18,500 บาท
20-25 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
21-25 มี.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
21-26 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
22-27 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา 1 (Tapana 1) Call
22-27 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
26-01 เม.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
26-31 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
27-01 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
27-01 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ นิวฟ้าใส (New Fahsai) 18,500 บาท
27-01 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ สคูบาเน็ต (Scubanet) 25,500 บาท
27-01 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
29-03 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
29-03 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา 1 (Tapana 1) Call
31-05 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
01-07 เม.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
03-08 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 28,000 บาท
03-08 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา 1 (Tapana 1) Call
03-08 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ นิวฟ้าใส (New Fahsai) 18,500 บาท
03-08 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
04-09 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak Call
04-09 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
05-10 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
08-12 เม.ย. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
10-16 เม.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,000 บาท
10-15 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
11-16 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
12-16 เม.ย. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
15-20 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
17-23 เม.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
18-23 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
23-29 เม.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
26-01 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
29-04 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
30-04 พ.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
04-08 พ.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
09-15 พ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
14-18 ต.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
19-23 ต.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
23-28 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อิสระ (Issara) 28,000 บาท
23-27 ต.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
28-03 พ.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
03-09 พ.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
10-14 พ.ย. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
13-18 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
14-18 พ.ย. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
19-25 พ.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
20-25 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
25-01 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
27-02 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
02-06 ธ.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
04-09 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
06-10 ธ.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
11-17 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
11-16 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
17-23 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
18-23 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
24-30 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
24-29 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
25-30 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
29-03 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
30-04 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
30-05 ม.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
06-12 ม.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
08-13 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
13-17 ม.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
15-20 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
17-21 ม.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
22-27 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
22-28 ม.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
28-03 ก.พ. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
29-03 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
04-08 ก.พ. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
05-10 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
08-12 ก.พ. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
12-17 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
13-19 ก.พ. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
14-19 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ ฐาปนา คาทามาราน Call
19-25 ก.พ. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
19-24 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
26-02 มี.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
26-03 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
02-06 มี.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
05-10 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
07-13 มี.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
12-17 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
13-19 มี.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
19-24 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
20-24 มี.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
24-28 มี.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
26-31 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
29-04 เม.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
02-07 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
04-08 เม.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
09-14 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
11-15 เม.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
15-19 เม.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
16-21 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
20-26 เม.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
26-02 พ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
03-07 พ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
07-11 พ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
12-18 พ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
14-20 ต.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
21-25 ต.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
25-29 ต.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
30-05 พ.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
05-11 พ.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
12-16 พ.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
16-20 พ.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
21-27 พ.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
27-03 ธ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
04-08 ธ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
08-12 ธ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
13-17 ธ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
17-23 ธ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
23-29 ธ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
30-05 ม.ค. 25695 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD