แพ็คเกจดำน้ำที่ อันดามันเหนือ

ทริปดำน้ำของเรา

24-29 ม.ค. 2567 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Jan '24) 30,900 บาท รายละเอียด
06-11 มี.ค. 2567 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Mar '24) 25,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

14-18 ต.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
17-21 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
19-23 ต.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
22-26 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
23-28 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 28,000 บาท
23-27 ต.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
27-31 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
28-03 พ.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
30-04 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
02-06 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
03-09 พ.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
06-11 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
07-11 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
10-14 พ.ย. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
12-16 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
13-18 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
13-18 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
13-18 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
14-18 พ.ย. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
15-20 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 37,500 บาท
18-22 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
19-25 พ.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
20-25 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
20-25 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
23-27 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
25-01 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
27-02 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
28-02 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
02-06 ธ.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
04-09 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900 บาท
04-08 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
04-09 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
04-09 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
06-10 ธ.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
09-13 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
10-15 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
11-17 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
11-16 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
11-16 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
12-17 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
14-18 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
17-23 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
18-23 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
18-23 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
19-23 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
20-25 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
21-26 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
24-29 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
24-30 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
24-28 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
25-30 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
27-02 ม.ค. 25685 วัน 19 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 35,000 บาท
29-03 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
29-02 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
30-04 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
30-05 ม.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,500 USD
02-07 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
03-07 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
03-08 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
06-12 ม.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
08-13 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
08-13 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
08-13 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
09-13 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
13-17 ม.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,000 USD
14-18 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
15-20 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
15-20 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
17-23 ม.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
17-21 ม.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
19-23 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
22-27 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
22-28 ม.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
22-27 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
24-29 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
24-28 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
28-03 ก.พ. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
29-03 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
29-03 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
29-02 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
31-05 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
03-07 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
04-08 ก.พ. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
05-10 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
05-10 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
05-10 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 31,000 บาท
05-10 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
08-12 ก.พ. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
08-12 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
12-17 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 28,000 บาท
12-17 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
12-17 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
12-17 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
13-19 ก.พ. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
14-18 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
19-23 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
19-24 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
19-25 ก.พ. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
19-24 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
21-26 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
21-26 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
24-28 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
26-03 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian Call
26-03 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 36,500 บาท
26-03 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
26-02 มี.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
26-03 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
01-05 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
02-06 มี.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
05-10 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
05-10 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
06-10 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
07-13 มี.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
07-12 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
12-17 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
12-17 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
12-16 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
12-17 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
13-19 มี.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
14-19 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
17-21 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
19-24 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
19-24 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
19-24 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
19-24 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
20-24 มี.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
22-26 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
24-28 มี.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
26-31 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
26-30 มี.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
26-31 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
27-31 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
29-04 เม.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
02-07 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
02-07 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
02-06 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
04-08 เม.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
04-09 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 28,000 บาท
07-11 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
09-14 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
11-15 เม.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
11-16 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
12-16 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
15-19 เม.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
16-21 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
17-21 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
20-26 เม.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
22-26 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
26-02 พ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
27-01 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
02-06 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
03-07 พ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
07-11 พ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
07-12 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 31,000 บาท
08-12 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
11-16 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
12-18 พ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
14-20 ต.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
21-25 ต.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
25-29 ต.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
30-05 พ.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
05-11 พ.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
12-16 พ.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
12-17 พ.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
16-20 พ.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
21-27 พ.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
27-03 ธ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
04-08 ธ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
08-12 ธ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
13-17 ธ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ The Junk 1,060 USD
17-23 ธ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
23-29 ธ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
30-05 ม.ค. 25695 วัน 18 ไดฟ์ The Junk 1,590 USD
Package6 วัน 22 ไดฟ์ MV Koon9 41,500 บาท
Package5 วัน 19 ไดฟ์ MV Koon9 38,500 บาท
Package7 วัน 27 ไดฟ์ MV Koon9 49,500 บาท
Package5 วัน 18 ไดฟ์ MV Koon9 36,500 บาท
Package7 วัน 26 ไดฟ์ MV Koon9 47,500 บาท
Package6 วัน 23 ไดฟ์ MV Koon9 43,500 บาท
Package3 วัน 11 ไดฟ์ MV Koon9 24,900 บาท
Package2 วัน 6 ไดฟ์ MV Koon9 16,900 บาท
Package2 วัน 7 ไดฟ์ MV Koon9 18,900 บาท
Package3 วัน 10 ไดฟ์ MV Koon9 22,900 บาท
Package4 วัน 14 ไดฟ์ MV Koon9 27,900 บาท
Package4 วัน 15 ไดฟ์ MV Koon9 29,900 บาท