แพ็คเกจดำน้ำที่ เกาะราชา

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

19-23 พ.ค. 2564 4 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500 บาท
02-06 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ MV KOON9 20,900 บาท
02-06 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Scubanet บาท
03-07 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Venus Marina 19,900 บาท
16-20 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ MV KOON9 20,900 บาท
01-05 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ MV KOON9 20,900 บาท
01-05 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard บาท
08-12 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ MV KOON9 20,900 บาท
23-28 ก.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 25,500 บาท
23-27 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 25,000 บาท
25-29 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard 22,101/25,122/26,076 บาท
11-16 ส.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 25,500 บาท
11-16 ส.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard บาท
19-23 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Scubanet 18,500 บาท
26-30 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Scubanet บาท
26-30 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard บาท
16-20 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Scubanet 18,500 บาท
01-05 ต.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
05-08 ต.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
08-12 ต.ค. 2564 5 วัน 13 ไดฟ์ Peterpan 17,500 บาท
19-23 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ MV KOON9 22,500 บาท
02-06 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
08-12 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
15-19 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
20-24 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
24-28 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
29-03 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
03-07 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
07-11 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
12-16 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
27-01 ส.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 22,500 บาท
01-05 ต.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
06-10 ต.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
Package 1 วัน 2 ไดฟ์ MV Freedom Dolphin 4,300 บาท
Package 1 วัน 2 ไดฟ์ MV Freedom Dolphin 3,800 บาท
Package 1 วัน 2 ไดฟ์ South Siam 2 3,900 บาท