แพ็คเกจดำน้ำที่ เกาะราชา - เกาะพีพี - บิดะนอก

ทริปดำน้ำของเรา

23-27 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา (Sep '21) 18,000 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

24-27 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 5 18,000 บาท
01-05 ต.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
05-08 ต.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
06-11 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) บาท
08-12 ต.ค. 2564 5 วัน 13 ไดฟ์ Peterpan 17,500 บาท
30-03 พ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Scubanet 18,000 บาท
19-23 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ MV KOON9 22,500 บาท
19-23 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
26-30 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
02-06 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
08-12 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
15-19 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
14-17 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ MV KOON9 21,000 บาท
27-01 ส.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 22,500 บาท
11-15 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ MV KOON9 21,000 บาท
29-03 ต.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ MV KOON9 22,500 บาท
01-05 ต.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
06-10 ต.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท