แพ็คเกจดำน้ำที่ แสมสาร - สัตหีบ

ทริปดำน้ำของเรา

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

15 พ.ค. 2564 1 วัน 2 ไดฟ์ The Shark 2,200 บาท
16 พ.ค. 2564 1 วัน 2 ไดฟ์ The Shark 2,200 บาท
19 มิ.ย. 2564 1 วัน 2 ไดฟ์ The Shark/Neo km10 2,300 บาท
20 มิ.ย. 2564 1 วัน 2 ไดฟ์ The Shark/Neo km10 2,300 บาท
17 ก.ค. 2564 1 วัน 2 ไดฟ์ The Shark/Neo km10 2,300 บาท
18 ก.ค. 2564 1 วัน 2 ไดฟ์ The Shark/Neo km10 2,300 บาท
Package 1 วัน 2 ไดฟ์ Wayoon 9,900 บาท
Package 1 วัน 2 ไดฟ์ Wayoon 2,500 บาท