แพ็คเกจดำน้ำที่ แสมสาร - สัตหีบ

ทริปดำน้ำของเรา

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

20 ต.ค. 2562 1 วัน 2 ไดฟ์ The Shark/Neo km10 2,300 บาท
26 ต.ค. 2562 1 วัน 2 ไดฟ์ The Shark/Neo km10 2,300 บาท
26 ต.ค. 2562 1 วัน 2 ไดฟ์ Mae-nam/Neo km10 2,900 บาท
27 ต.ค. 2562 1 วัน 2 ไดฟ์ Mae-nam/Neo km10 2,900 บาท
27 ต.ค. 2562 1 วัน 2 ไดฟ์ The Shark/Neo km10 2,300 บาท
04-05 พ.ย. 2562 2 วัน 6 ไดฟ์ Mae-nam/Neo km10 5,500 บาท
16 พ.ย. 2562 1 วัน 2 ไดฟ์ Mae-nam/Neo km10 2,900 บาท
17 พ.ย. 2562 1 วัน 2 ไดฟ์ Mae-nam/Neo km10 2,900 บาท
23 พ.ย. 2562 1 วัน 2 ไดฟ์ Mae-nam/Neo km10 2,900 บาท
24 พ.ย. 2562 1 วัน 2 ไดฟ์ Mae-nam/Neo km10 2,900 บาท
07 ธ.ค. 2562 1 วัน 2 ไดฟ์ Mae-nam/Neo km10 2,900 บาท
08 ธ.ค. 2562 1 วัน 2 ไดฟ์ Mae-nam/Neo km10 2,900 บาท
14 ธ.ค. 2562 1 วัน 2 ไดฟ์ Mae-nam/Neo km10 2,900 บาท
15 ธ.ค. 2562 1 วัน 2 ไดฟ์ Mae-nam/Neo km10 2,900 บาท