แพ็คเกจดำน้ำที่ อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว)

ทริปดำน้ำของเรา

5-10 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Jan '22) 32,000 บาท รายละเอียด
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Feb '22) 23,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

07-12 ธ.ค. 2564 5 วัน 19 ไดฟ์ Manta Queen 1 27,000/29,000 บาท
07-12 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
08-13 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 23,500 บาท
08-15 ธ.ค. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 42,000 บาท
08-13 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard 27,800/31,600/32,800 บาท
08-13 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Venus Marina 20,900 บาท
08-13 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900/24,900/26,900 บาท
08-13 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
08-13 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,000 บาท
09-12 ธ.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
10-14 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
12-17 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
14-19 ธ.ค. 2564 5 วัน 19 ไดฟ์ Manta Queen 1 27,000/29,000 บาท
15-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak 21,000 บาท
15-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
15-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
15-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
15-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard 27,800/31,600/32,800 บาท
15-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ KRIS 19,900 บาท
15-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
15-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
15-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 37,380/41,660/45,940 บาท
16-19 ธ.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
17-22 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen 25,800/28,900/32,300/35,700/42,000 บาท
17-21 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
17-22 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
18-25 ธ.ค. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
20-23 ธ.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
22-27 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900/24,900/26,900 บาท
22-27 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Venus Marina 20,900 บาท
22-27 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 25,500/27,500/29,500 บาท
22-27 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
22-27 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,000/33,500/34,500 บาท
22-22 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet บาท
22-27 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard 27,800/31,600/32,800 บาท
23-28 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
23-28 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
24-27 ธ.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
25-29 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/28,000 บาท
25-01 ม.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
27-02 ม.ค. 2565 6 วัน 23 ไดฟ์ MV SMILING SEAHORSE 49,000/54,000/58,000 บาท
28-02 ม.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Manta Queen 1 27,000/29,000 บาท
28-02 ม.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Deep Andaman Queen 32,500/36,200/40,300/44,700/52,500 บาท
29-04 ม.ค. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 39,500 บาท
29-03 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
29-03 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard 34,750/39,500/41,000 บาท
29-04 ม.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Peterpan บาท
29-04 ม.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak 25,500 บาท
29-03 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
30-04 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
30-03 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
31-03 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
03-07 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
04-09 ม.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Manta Queen 1 27,000/29,000 บาท
04-09 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
05-10 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
05-10 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
05-10 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
05-10 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,000 บาท
07-10 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
09-14 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
10-13 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
11-16 ม.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Manta Queen 1 27,000/29,000 บาท
12-17 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
12-17 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
13-18 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
14-19 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
14-17 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
14-18 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
17-21 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
17-21 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
18-23 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen เริ่มที่ 26,000 บาท
18-21 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
19-24 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
19-24 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 24,900 บาท
19-24 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
19-24 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Venus Marina 19,900 บาท
19-23 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
20-25 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
21-26 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
21-24 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
22-27 ม.ค. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ MV SMILING SEAHORSE 42,000/47,000/50,000 บาท
25-30 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
26-31 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
26-31 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
26-31 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ KRIS 19,500 บาท
26-31 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
26-31 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
26-31 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 28,000/30,000/31,000 บาท
28-31 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
28-01 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
30-04 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
31-07 ก.พ. 2565 6 วัน 23 ไดฟ์ Peterpan บาท
01-06 ก.พ. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Manta Queen 1 27,000/29,000 บาท
02-07 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
02-07 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard 27,800/31,600/32,800 บาท
03-08 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen 25,800/28,900/32,300/35,700/42,000 บาท
04-07 ก.พ. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
04-09 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
04-09 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
04-08 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
04-09 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
08-13 ก.พ. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Manta Queen 1 27,000/29,000 บาท
09-14 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
09-14 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900/24,900/26,900 บาท
09-14 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
09-14 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard บาท
09-14 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ NEW FAHSAI 16,500 บาท
09-14 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 28,900 บาท
09-14 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
11-14 ก.พ. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
11-16 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
14-19 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
15-19 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
16-21 ก.พ. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Manta Queen 1 27,000/29,000 บาท
16-19 ก.พ. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
16-21 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
16-21 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
16-21 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
16-21 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
19-24 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ KRIS 19,500 บาท
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 23,500 บาท
23-27 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV SMILING SEAHORSE 31,000/36,000/38,500 บาท
24-01 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
24-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
24-01 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen เริ่มที่ 26,000 บาท
25-28 ก.พ. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
28-04 มี.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
01-06 มี.ค. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ MV SMILING SEAHORSE 42,000/47,000/50,000 บาท
01-06 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
02-07 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
02-07 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 28,900 บาท
02-07 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,000 บาท
02-07 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
02-07 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
04-09 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
04-07 มี.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
04-09 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
06-11 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
08-13 มี.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Manta Queen 1 27,000/29,000 บาท
08-13 มี.ค. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ MV SMILING SEAHORSE 42,000/47,000/50,000 บาท
09-14 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak 20,500 บาท
09-14 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
09-14 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
09-14 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
09-14 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 27,500 บาท
09-14 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
09-14 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
10-14 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
11-16 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
11-14 มี.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
15-21 มี.ค. 2565 6 วัน 23 ไดฟ์ MV SMILING SEAHORSE 49,000/54,000/58,000 บาท
16-21 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
16-21 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen เริ่มที่ 26,000 บาท
16-21 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
16-21 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
16-21 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
16-21 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900/24,900/26,900 บาท
18-23 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 27,800/33,100 บาท
21-26 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
22-27 มี.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Manta Queen 1 27,000/29,000 บาท
23-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 33,100/37,380/41,660/45,940 บาท
23-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ KRIS 19,500 บาท
23-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 27,285/32,100 บาท
23-27 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV SMILING SEAHORSE 31,000/36,000/38,500 บาท
23-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
23-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
24-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
25-28 มี.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
26-31 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
29-04 เม.ย. 2565 6 วัน 23 ไดฟ์ MV SMILING SEAHORSE 49,000/54,000/58,000 บาท
30-04 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
30-04 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
30-04 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
30-04 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 23,500 บาท
31-05 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
01-04 เม.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
01-06 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 37,500/41,900/45,500 บาท
05-10 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
05-10 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
05-10 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900/24,900/26,900 บาท
05-10 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
05-09 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
05-10 เม.ย. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Manta Queen 1 27,000/29,000 บาท
06-09 เม.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
11-17 เม.ย. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Deep Andaman Queen เริ่มที่ 26,000 บาท
11-16 เม.ย. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Manta Queen 1 27,000/29,000 บาท
12-18 เม.ย. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard 34,750/39,500/41,000 บาท
12-16 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
12-17 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
12-17 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
12-17 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
13-18 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 25,600 บาท
13-16 เม.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
17-22 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
17-22 เม.ย. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Manta Queen 1 27,000/29,000 บาท
17-21 เม.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
20-25 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900/24,900/26,900 บาท
20-25 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
20-25 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
21-25 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
21-24 เม.ย. 2565 3 วัน 10 ไดฟ์ MV SMILING SEAHORSE 22,500/27,000/31,500 บาท
22-27 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
26-30 เม.ย. 2565 4 วัน 14 ไดฟ์ MV SMILING SEAHORSE 31,000/36,000/38,500 บาท
27-02 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
27-02 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
27-02 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
29-02 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
30-04 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
02-07 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
04-09 พ.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Manta Queen 1 27,000/29,000 บาท
04-07 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
04-09 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
07-12 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
11-15 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 7 24,000/26,000/28,000 บาท
11-16 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อิงอร7 15,555 บาท
12-15 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 2 19,000/22,000 บาท
12-17 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV CAMIC 25,400/27,400 บาท
17-22 พ.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Manta Queen 1 27,000/29,000 บาท
19-24 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 28,000/30,000/31,000 บาท
20-25 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
02-07 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
05-12 พ.ย. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
09-14 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
12-19 พ.ย. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
16-21 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
16-21 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
19-26 พ.ย. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
23-28 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 25,600 บาท
23-28 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
23-28 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
23-28 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
26-03 ธ.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
03-10 ธ.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
07-12 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
10-17 ธ.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
14-19 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
16-21 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
16-21 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
17-24 ธ.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
21-26 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
21-26 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
21-26 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ NEW FAHSAI บาท
21-26 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet บาท
24-31 ธ.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
28-03 ม.ค. 2566 5 วัน 19 ไดฟ์ Peterpan 29,500 บาท
31-07 ม.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
06-11 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
07-14 ม.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
11-16 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
11-16 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
14-21 ม.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
21-28 ม.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
25-30 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
25-30 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
28-04 ก.พ. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
04-11 ก.พ. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
08-13 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet บาท
09-14 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
11-18 ก.พ. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
18-25 ก.พ. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
25-04 มี.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
02-07 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
04-11 มี.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
08-13 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 23,500 บาท
10-15 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
10-15 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
11-18 มี.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
15-20 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
15-20 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
18-25 มี.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
20-24 มี.ค. 2566 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
20-24 มี.ค. 2566 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
24-29 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
24-29 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
25-01 เม.ย. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
29-03 เม.ย. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
29-03 เม.ย. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
01-08 เม.ย. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
05-10 เม.ย. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
05-10 เม.ย. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
08-15 เม.ย. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
15-22 เม.ย. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
22-29 เม.ย. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
27-02 พ.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
29-06 พ.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
18-23 ต.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 28,000/30,000/31,000 บาท
23-28 ต.ค. 2567 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 28,000/30,000/31,000 บาท