แพ็คเกจดำน้ำที่ อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว)

ทริปดำน้ำของเรา

5-10 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Jan '22) 28,000 บาท รายละเอียด
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Feb '22) 23,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

20-25 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard บาท
21-26 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500/21,500/22,500 บาท
21-26 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 25,500/27,500/29,500 บาท
27-01 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
27-01 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard บาท
30-06 พ.ย. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
03-08 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,000 บาท
06-13 พ.ย. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
10-15 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard บาท
13-20 พ.ย. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
17-22 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard บาท
17-22 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
20-27 พ.ย. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
24-29 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard บาท
27-04 ธ.ค. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
01-07 ธ.ค. 2564 5 วัน 18 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
04-11 ธ.ค. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
08-13 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 23,500 บาท
08-13 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500/21,500/22,500 บาท
08-13 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard บาท
11-18 ธ.ค. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
15-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
15-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
15-21 ธ.ค. 2564 5 วัน 18 ไดฟ์ Summer Liveaboard 24,500/27,000/28,500 บาท
15-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard บาท
15-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
15-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
17-22 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen 25,800/28,900/32,300/35,700/42,000 บาท
18-25 ธ.ค. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
20-23 ธ.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
22-27 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500/21,500/22,500 บาท
22-27 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard 27,800/31,600/32,800 บาท
23-28 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
25-01 ม.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
05-10 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 28,000 บาท
05-11 ม.ค. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
10-13 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
12-17 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
13-18 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
17-20 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
18-21 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
19-24 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 23,500 บาท
21-26 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
26-31 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
26-31 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
31-07 ก.พ. 2565 6 วัน 23 ไดฟ์ Peterpan บาท
02-07 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 27,500 บาท
02-07 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard บาท
04-09 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
09-14 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
09-14 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ FAHSAI 16,500 บาท
09-14 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard บาท
11-17 ก.พ. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
16-21 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
16-21 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
02-07 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
02-08 มี.ค. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
04-09 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
09-14 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
09-14 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
09-14 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 27,500 บาท
09-14 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak 20,500 บาท
16-21 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
16-21 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
18-23 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
23-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
23-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
30-04 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
30-05 เม.ย. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
01-06 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
05-10 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
12-18 เม.ย. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard 34,750/39,500/41,000 บาท
12-17 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
17-21 เม.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
27-02 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
03-08 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
20-26 ต.ค. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
02-07 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
05-12 พ.ย. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
09-14 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
12-19 พ.ย. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
16-22 พ.ย. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
16-21 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
19-26 พ.ย. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
23-28 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
23-28 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
26-03 ธ.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
03-10 ธ.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
08-14 ธ.ค. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
10-17 ธ.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
14-19 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
16-21 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
17-24 ธ.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
21-26 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
21-26 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ FAHSAI บาท
24-31 ธ.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
29-03 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 28,500 บาท
31-07 ม.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
07-14 ม.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
11-16 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
14-21 ม.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
21-28 ม.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
25-30 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
28-04 ก.พ. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
04-11 ก.พ. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
11-18 ก.พ. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
18-25 ก.พ. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
25-04 มี.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
04-11 มี.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
10-15 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
11-18 มี.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
15-20 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
18-25 มี.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
20-24 มี.ค. 2566 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
24-29 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
25-01 เม.ย. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
29-03 เม.ย. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
01-08 เม.ย. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
05-10 เม.ย. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
08-15 เม.ย. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
15-22 เม.ย. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
22-29 เม.ย. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD
29-06 พ.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ Thailand Aggressor 3,290 USD