แพ็คเกจดำน้ำที่ Sipadan - Mabul - Kapalai

ทริปดำน้ำของเรา

10-15 เม.ย. 2563 4 วัน 8 ไดฟ์ Sipadan - Kapalai (Apr '20) 36,000 บาท รายละเอียด
03-08 ก.ค. 2563 4 วัน 8 ไดฟ์ Sipadan - Kapalai (3 Jul '20) 36,000 บาท รายละเอียด
25-30 ก.ค. 2563 4 วัน 8 ไดฟ์ Sipadan - Kapalai (25 Jul '20) 36,000 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

14-19 มี.ค. 2563 4 วัน 8 ไดฟ์ Local/Kapalai Dive Resort 36,000 บาท
01-06 เม.ย. 2563 4 วัน 8 ไดฟ์ Local/Kapalai Dive Resort 36,000 บาท
10-15 เม.ย. 2563 4 วัน 8 ไดฟ์ Local/Kapalai Dive Resort 36,000 บาท
11-16 เม.ย. 2563 4 วัน 8 ไดฟ์ Local/Kapalai Dive Resort 36,000 บาท
06-12 พ.ค. 2563 5 วัน 14 ไดฟ์ Local/Kapalai Dive Resort 59,000 บาท
26-31 พ.ค. 2563 4 วัน 8 ไดฟ์ Local/Kapalai Dive Resort 36,000 บาท
03-08 ก.ค. 2563 4 วัน 8 ไดฟ์ Local/Kapalai Dive Resort 36,000 บาท
23-28 ก.ค. 2563 4 วัน 8 ไดฟ์ Local/Kapalai Dive Resort 37,500 บาท
25-30 ก.ค. 2563 4 วัน 8 ไดฟ์ Local/Kapalai Dive Resort 36,000 บาท
Package 4 วัน 8 ไดฟ์ Local/Kapalai Dive Resort 36,000 บาท