แพ็คเกจดำน้ำที่ อันดามันใต้

ทริปดำน้ำของเรา

08-13 พ.ย. 2566 4 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันใต้ (Nov '23) 25,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

26-28 ก.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
02-04 ส.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
09-11 ส.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
16-18 ส.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
23-25 ส.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
30-01 ก.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
27-29 ก.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
01-05 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
04-06 ต.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
07-11 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
09-14 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
09-14 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
10-15 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
12-16 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
14-18 ต.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
14-17 ต.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
16-21 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 28,000 บาท
16-21 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
16-21 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
16-21 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
16-21 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
17-20 ต.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
18-23 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 37,500 บาท
21-24 ต.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
22-27 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900 บาท
22-27 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
22-27 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 25,500 บาท
23-28 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
23-28 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,900 บาท
23-28 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
23-28 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian Call
24-27 ต.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
25-30 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
28-31 ต.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
30-04 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 31,000 บาท
30-04 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
30-04 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
31-03 พ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
04-07 พ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
06-11 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
06-11 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
06-11 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
07-10 พ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
11-14 พ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
11-15 พ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
13-18 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900 บาท
14-17 พ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
18-21 พ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
20-25 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
20-25 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900 บาท
20-25 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
21-26 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
21-24 พ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
25-29 พ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
25-28 พ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
26-01 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
27-02 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
28-01 ธ.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
29-04 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
02-05 ธ.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
04-09 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
04-09 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
05-08 ธ.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
09-12 ธ.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
12-15 ธ.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
16-19 ธ.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
18-23 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
19-22 ธ.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
23-26 ธ.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
26-29 ธ.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
28-02 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
30-02 ม.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
31-05 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
02-05 ม.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
06-09 ม.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
09-12 ม.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
13-16 ม.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
13-17 ม.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
16-19 ม.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
20-23 ม.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
22-27 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 25,500 บาท
22-27 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
23-26 ม.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
27-30 ม.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
30-02 ก.พ. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
03-06 ก.พ. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
06-09 ก.พ. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
10-13 ก.พ. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
13-16 ก.พ. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
17-20 ก.พ. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
20-25 ก.พ. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
20-23 ก.พ. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
24-27 ก.พ. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
27-04 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
27-02 มี.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
03-07 มี.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
03-06 มี.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
06-09 มี.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
10-13 มี.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
13-16 มี.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
17-20 มี.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
20-23 มี.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
24-27 มี.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
26-31 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
27-30 มี.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
31-03 เม.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
02-07 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
03-06 เม.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
07-10 เม.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
07-11 เม.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
10-13 เม.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
11-16 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 25,500 บาท
14-17 เม.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
16-21 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
17-20 เม.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
18-23 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
21-24 เม.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
23-28 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
23-28 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
24-27 เม.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
25-30 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
28-01 พ.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
29-04 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
30-05 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
30-05 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
30-05 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
01-06 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
01-04 พ.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
05-08 พ.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
06-11 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
07-12 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
07-12 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
08-11 พ.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
12-15 พ.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 6 22,000 บาท
15-19 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
22-26 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
27-31 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ MV JOVANNA 33,500 บาท
30-01 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
06-08 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
13-15 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
20-22 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
27-29 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
04-06 ก.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
11-13 ก.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
18-20 ก.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
25-27 ก.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
01-03 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
08-10 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
15-17 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
22-24 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
29-31 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
05-07 ก.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
03-05 ต.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
10-12 ต.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
13-18 ต.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
22-27 ต.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
29-03 พ.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
24-29 ธ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 28,000 บาท
30-04 ม.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia Call
07-12 พ.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia Call
12-17 พ.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call