แพ็คเกจดำน้ำที่ อันดามันใต้

ทริปดำน้ำของเรา

23-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (Mar '22) 32,000 บาท รายละเอียด
19-24 ต.ค. 2565 4 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยะ '22) 23,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

04-09 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ ORCA OKTAVIA 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
07-12 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
09-14 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ ORCA OKTAVIA 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
14-19 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA 28,000/30,000/31,000 บาท
14-19 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ NEW FAHSAI 18,500 บาท
14-19 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak 21,000 บาท
14-19 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 23,500 บาท
21-26 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
21-26 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900/24,900/26,900 บาท
21-26 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA 28,000/30,000/31,000 บาท
23-28 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 37,500/41,900/45,500 บาท
28-03 ม.ค. 25665 วัน 19 ไดฟ์ NEW FAHSAI 21,900 บาท
11-16 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ AQUARIAN 28,500/29,000 บาท
11-16 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ORCA OKTAVIA 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
19-24 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
20-25 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
20-25 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
20-25 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 25,500 บาท
25-30 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA 28,000/30,000/31,000 บาท
25-30 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ORCA OKTAVIA 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
30-03 ก.พ. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
03-08 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 36,380/40,660/44,940 บาท
03-08 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
08-13 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 37,500/41,900/45,500 บาท
13-17 ก.พ. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
13-17 ก.พ. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
17-22 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
22-27 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
22-27 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
01-06 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ AQUARIAN 28,500/29,000 บาท
07-12 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA 28,000/30,000/31,000 บาท
08-13 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ AQUARIAN 28,500/29,000 บาท
08-13 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
09-14 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ORCA OKTAVIA 28,000/31,000/34,000 บาท
15-20 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ NEW FAHSAI (รอราคา)
22-27 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ AQUARIAN 28,500/29,000 บาท
30-04 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 23,900 บาท
05-10 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
11-16 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
17-21 เม.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
19-24 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
21-26 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
21-26 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
21-26 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
26-01 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak (รอราคา)
26-01 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
26-01 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
26-01 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
27-02 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 26,750/32,100 บาท
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 (รอราคา)
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak 21,500 บาท
10-15 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ AQUARIAN 28,500/29,000 บาท
10-15 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
11-16 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 38,400/40,600/44,900 บาท
20-25 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 38,400/40,600/44,900 บาท
25-30 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ AQUARIAN 28,500/29,000 บาท
01-06 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900/24,900/26,900 บาท
08-13 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
08-13 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 38,400/40,600/44,900 บาท
20-25 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA 28,000/30,000/31,000 บาท
17-22 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA 28,000/30,000/31,000 บาท
13-18 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,000 บาท
24-29 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)