แพ็คเกจดำน้ำที่ อันดามันใต้

ทริปดำน้ำของเรา

18-23 ต.ค. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยะ '19) 22,000 บาท รายละเอียด
27-01 ม.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (ปีใหม่ '20) 22,000 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

23-28 ต.ค. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
23-28 ต.ค. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
23-28 ต.ค. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
24-29 ต.ค. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 22,000 บาท
30-04 พ.ย. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 22,000 บาท
01-06 พ.ย. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
01-06 พ.ย. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
06-11 พ.ย. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 25,500/27,500/29,500 บาท
06-11 พ.ย. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
06-11 พ.ย. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
13-18 พ.ย. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 24,000 บาท
20-25 พ.ย. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 22,000 บาท
20-25 พ.ย. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
20-25 พ.ย. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 24,500/26,500/28,500 บาท
27-01 ม.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 22,000 บาท
02-07 ม.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer 19,500/21,500/22,500 บาท
03-08 ม.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
03-08 ม.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
08-13 ม.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
08-13 ม.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
10-16 ม.ค. 2563 5 วัน 18 ไดฟ์ Issara บาท
24-29 ม.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
31-05 ก.พ. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
05-11 ก.พ. 2563 5 วัน 18 ไดฟ์ Issara 32,000/34,500/37,000 บาท
26-02 มี.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer 19,500/21,500/22,500 บาท
26-02 มี.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
26-02 มี.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
26-02 มี.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 25,500 บาท
04-09 มี.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer 19,500/21,500/22,500 บาท
06-11 มี.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
06-11 มี.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
11-16 มี.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer 19,500/21,500/22,500 บาท
18-23 มี.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
15-20 เม.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
17-22 เม.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
22-27 เม.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 22,000 บาท
23-28 เม.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer 19,500/21,500/22,500 บาท
24-29 เม.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
24-29 เม.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
29-04 พ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
29-04 พ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer 19,500/21,500/22,500 บาท
29-04 พ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
29-04 พ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
30-05 พ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 22,000 บาท
06-11 พ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
06-11 พ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
16-21 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
16-21 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
21-26 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
21-26 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 23,500 บาท
21-26 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
30-04 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
30-04 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
04-09 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
04-09 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
13-18 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
13-18 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
18-23 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
18-23 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
18-23 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
24-29 ธ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer 19,500/21,500/22,500 บาท
08-13 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
08-13 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
13-18 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
13-18 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
22-27 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
22-27 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
05-10 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
10-15 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
19-24 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
19-24 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
16-21 เม.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
21-26 เม.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
21-26 เม.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
30-05 พ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท
05-10 พ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 25,000 บาท
05-10 พ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 34,000 บาท