แพ็คเกจดำน้ำที่ อันดามันใต้

ทริปดำน้ำของเรา

- 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 22,000 บาท รายละเอียด
21-26 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยะ '20) 23,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

08-10 ต.ค. 2563 5 วัน 11 ไดฟ์ Kris 13,500 บาท
15-19 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Whale Liveaboard 22,000/27,000/31,000 บาท
16-21 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
19-23 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Whale Liveaboard 22,000/27,000/31,000 บาท
21-26 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Peterpan 23,500 บาท
21-26 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 26,750/32,100 บาท
21-26 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 23,500 บาท
23-27 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Whale Liveaboard 22,000/27,000/31,000 บาท
27-31 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Whale Liveaboard 22,000/27,000/31,000 บาท
28-02 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ SUMMER LIVEABOARD 19,500/21,500/22,500 บาท
28-02 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Venus Marina 19,500 บาท
30-04 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 26,750/32,100 บาท
30-04 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
01-05 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Whale Liveaboard 22,000/27,000/31,000 บาท
04-09 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
04-09 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ SUMMER LIVEABOARD 19,500/21,500/22,500 บาท
04-09 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Kris 19,500 บาท
04-09 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
06-10 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Whale Liveaboard 22,000/27,000/31,000 บาท
11-15 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Whale Liveaboard 22,000/27,000/31,000 บาท
11-16 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ SUMMER LIVEABOARD 19,500/21,500/22,500 บาท
13-18 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 26,750/32,100 บาท
16-20 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Whale Liveaboard 22,000/27,000/31,000 บาท
18-23 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 26,750/32,100 บาท
18-23 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 27,300/29,500/31,600 บาท
18-23 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ SUMMER LIVEABOARD 19,500/21,500/22,500 บาท
18-23 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
21-25 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Whale Liveaboard 22,000/27,000/31,000 บาท
25-30 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
26-30 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ Whale Liveaboard 22,000/27,000/31,000 บาท
23-28 ธ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ SUMMER LIVEABOARD 19,500/21,500/22,500 บาท
08-13 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
08-13 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 26,750/32,100 บาท
13-18 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 26,750/32,100 บาท
13-18 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
22-27 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 26,750/32,100 บาท
27-01 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
19-24 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 26,750/32,100 บาท
19-24 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
17-22 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
01-06 เม.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
01-06 เม.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ SUMMER LIVEABOARD 21,500 บาท
16-21 เม.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
21-27 เม.ย. 2564 5 วัน 18 ไดฟ์ MV Peterpan 26,500 บาท
28-03 พ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
30-05 พ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 26,750/32,100 บาท
10-15 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ SUMMER LIVEABOARD 19,500/21,500/22,500 บาท
29-03 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ SUMMER LIVEABOARD 19,500/21,500/22,500 บาท