แพ็คเกจดำน้ำที่ อันดามันใต้

ทริปดำน้ำของเรา

08-13 พ.ย. 2566 4 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันใต้ (Nov '23) 25,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

29-05 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
29-05 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
07-12 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
11-15 มี.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 24,500 บาท
11-15 มี.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
13-18 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) Call
13-18 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 28,000 บาท
13-18 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 25,500 บาท
20-25 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
21-26 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 28,000 บาท
28-02 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
03-08 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 25,500 บาท
11-16 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 26,500 บาท
17-22 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
18-23 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak Call
20-25 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
22-26 เม.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 24,500 บาท
23-28 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
24-29 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak Call
24-29 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 28,000 บาท
24-29 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 25,500 บาท
24-29 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ New Fahsai (นิวฟ้าใส) 18,500 บาท
25-30 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
26-01 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
30-05 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
30-06 พ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak Call
01-06 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
01-06 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900 บาท
01-06 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 31,000 บาท
01-06 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 25,500 บาท
01-06 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ New Fahsai (นิวฟ้าใส) 18,500 บาท
03-08 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
03-08 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
04-09 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
05-10 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
08-12 พ.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 24,500 บาท
08-13 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ New Fahsai (นิวฟ้าใส) 18,500 บาท
09-14 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak Call
10-15 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
10-15 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 40,000 บาท
11-16 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
19-23 พ.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
24-26 พ.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
28-01 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
31-02 มิ.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
01-06 มิ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen Call
07-09 มิ.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
14-16 มิ.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
21-23 มิ.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
28-30 มิ.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
05-07 ก.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
12-14 ก.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
19-21 ก.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
26-28 ก.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
02-04 ส.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
09-11 ส.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
16-18 ส.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
23-25 ส.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
30-01 ก.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
27-29 ก.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
04-06 ต.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
09-14 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
09-14 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
10-15 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
14-18 ต.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
16-21 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
16-21 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Issara (อิสระ) 28,000 บาท
16-21 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
16-21 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
18-23 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 37,500 บาท
22-27 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
23-28 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,900 บาท
23-28 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
25-30 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
30-04 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 31,000 บาท
30-04 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
30-04 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
06-11 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
06-11 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
06-11 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
09-14 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
11-15 พ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
13-18 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900 บาท
20-25 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
20-25 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
20-25 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900 บาท
27-02 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
29-04 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
04-09 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
04-09 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
18-23 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian Call
31-05 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
13-17 ม.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
10-14 ก.พ. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
26-03 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 36,500 บาท
28-05 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
03-07 มี.ค. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
21-26 มี.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Orca Oktavia 28,600 บาท
02-07 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
07-11 เม.ย. 25683 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
16-21 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
18-23 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
23-28 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
23-28 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
25-30 เม.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
29-04 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
30-05 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
30-05 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
06-11 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aruna Voyager 42,000 บาท
07-12 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran Call
07-12 พ.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (ฐาปนา 1) 32,500 บาท
30-01 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 500 USD
06-08 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
13-15 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
20-22 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
27-29 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
04-06 ก.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
11-13 ก.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
18-20 ก.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
25-27 ก.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
01-03 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
08-10 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
15-17 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
22-24 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
29-31 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
05-07 ก.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
03-05 ต.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
10-12 ต.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ The Junk 530 USD
15-20 ต.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
22-27 ต.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian Call
29-03 พ.ย. 25684 วัน 15 ไดฟ์ Aquarian 30,900 บาท
12-17 พ.ค. 25694 วัน 15 ไดฟ์ Issara (อิสระ) Call