แพ็คเกจดำน้ำที่ อันดามันใต้

ทริปดำน้ำของเรา

23-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (Mar '22) 32,000 บาท รายละเอียด
19-24 ต.ค. 2565 4 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยะ '22) 23,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

12-17 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
12-17 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
12-17 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 28,750/33,100 บาท
12-17 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
12-17 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
13-18 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,000 บาท
13-18 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,500/24,500/25,000/26,500 บาท
14-19 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak 21,000 บาท
19-24 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
19-24 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 23,500 บาท
19-24 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ NEW FAHSAI (รอราคา)
19-24 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Deep Andaman Queen 29,500/32,000/37,000 บาท
20-25 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
20-25 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak (รอราคา)
21-26 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 28,750/33,100 บาท
21-26 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
26-31 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ NEW FAHSAI 18,500 บาท
26-31 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA 25,500/27,500/29,5000 บาท
26-31 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak (รอราคา)
26-31 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
26-31 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
26-31 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
27-01 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900/24,900/26,900 บาท
02-07 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900/24,900/26,900 บาท
02-07 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ NEW FAHSAI 18,500 บาท
02-07 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak 21,000 บาท
04-09 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
04-09 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
09-14 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak (รอราคา)
09-14 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
09-14 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ AQUARIAN 28,500/29,000 บาท
09-14 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
10-15 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
14-18 พ.ย. 25653 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
14-19 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ ORCA OKTAVIA 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
18-23 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 28,750/33,100 บาท
18-23 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 33,100/37,380/41,660/45,940 บาท
23-28 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ NEW FAHSAI (รอราคา)
25-30 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 24,900 บาท
28-02 ธ.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
29-04 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ ORCA OKTAVIA 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
04-09 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ ORCA OKTAVIA 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
07-12 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
09-14 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ ORCA OKTAVIA 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
14-19 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak 21,000 บาท
14-19 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ NEW FAHSAI (รอราคา)
14-19 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
21-26 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
21-26 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900/24,900/26,900 บาท
28-03 ม.ค. 25665 วัน 19 ไดฟ์ NEW FAHSAI 21,900 บาท
11-16 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ORCA OKTAVIA 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
20-25 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
20-25 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
25-30 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ORCA OKTAVIA 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
30-03 ก.พ. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
03-08 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
03-08 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
08-13 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
13-17 ก.พ. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
17-22 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
17-22 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 38,400/40,600/44,900 บาท
22-27 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
22-27 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
09-14 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ORCA OKTAVIA 26,000/28,000/31,000/34,000 บาท
15-20 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ NEW FAHSAI (รอราคา)
17-21 เม.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
19-24 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
21-26 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
21-26 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
21-26 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
26-01 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak (รอราคา)
26-01 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
26-01 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran (รอราคา)
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 (รอราคา)
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak (รอราคา)
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
10-15 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
11-16 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 38,400/40,600/44,900 บาท
20-25 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 38,400/40,600/44,900 บาท
08-13 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 38,400/40,600/44,900 บาท
20-25 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)
24-29 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ ISSARA (รอราคา)