แพ็คเกจดำน้ำที่ อันดามันใต้

ทริปดำน้ำของเรา

19-24 ต.ค. 2565 4 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยะ '22) 23,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

08-13 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
09-13 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 3 24,000/26,000/28,000 บาท
10-12 ธ.ค. 2564 3 วัน 9 ไดฟ์ MV. MANDARIN QUEEN 14,500 บาท
10-14 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 8 24,000/26,000/28,000 บาท
10-12 ธ.ค. 2564 3 วัน 9 ไดฟ์ MV. MANDARIN QUEEN 14,500 บาท
12-16 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV SMILING SEAHORSE 31,000/36,000/38,500 บาท
15-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,000 บาท
15-19 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 3 24,000/26,000/28,000 บาท
16-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 8 24,000/26,000/28,000 บาท
28-02 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Venus Marina 20,900 บาท
29-03 ม.ค. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER 29,000/33,000 บาท
29-02 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 8 24,000/26,000/28,000 บาท
29-03 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900/24,900/26,900 บาท
03-07 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
03-07 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
05-09 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
05-10 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak 21,000 บาท
05-10 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
06-10 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 3 24,000/26,000/28,000 บาท
07-12 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
07-10 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 8 19,000/21,000/23,000 บาท
07-12 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
07-09 ม.ค. 2565 3 วัน 9 ไดฟ์ MV. MANDARIN QUEEN 14,500 บาท
12-17 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,900/24,900/26,900 บาท
12-17 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 29,200/34,500 บาท
12-16 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
12-17 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
13-16 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 8 19,000/21,000/23,000 บาท
19-24 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
19-23 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
20-24 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 3 24,000/26,000/28,000 บาท
21-26 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
21-26 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 37,500/41,700/45,900 บาท
26-31 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
26-31 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard บาท
26-31 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 23,900 บาท
26-30 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
27-30 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 8 19,000/21,000/23,000 บาท
28-01 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 3 24,000/26,000/28,000 บาท
31-04 ก.พ. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
31-04 ก.พ. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
02-07 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,000 บาท
02-07 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 25,500/27,500/29,500 บาท
02-06 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
03-08 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 28,900 บาท
03-06 ก.พ. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 8 19,000/21,000/23,000 บาท
04-09 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
07-11 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV SMILING SEAHORSE 31,000/36,000/38,500 บาท
07-11 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 27,500 บาท
09-13 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
10-14 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 3 24,000/26,000/28,000 บาท
11-16 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 25,900/27,900,28,900 บาท
14-17 ก.พ. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 8 19,000/21,000/23,000 บาท
15-20 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ KRIS 19,900 บาท
16-20 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
16-21 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,000 บาท
16-21 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
18-23 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
23-27 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
24-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 8 24,000/26,000/28,000 บาท
25-27 ก.พ. 2565 3 วัน 9 ไดฟ์ MV. MANDARIN QUEEN 14,500 บาท
28-04 มี.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
02-06 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
02-07 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard 27,800/31,600/32,800 บาท
03-07 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 3 24,000/26,000/28,000 บาท
09-13 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
10-13 มี.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 8 19,000/21,000/23,000 บาท
14-18 มี.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
14-18 มี.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
16-21 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Venus Marina 19,900 บาท
16-20 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
17-21 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 3 24,000/26,000/28,000 บาท
18-23 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 32,000/36,500/40,500/45,000 บาท
23-27 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
23-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 25,600 บาท
23-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
24-27 มี.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 8 19,000/21,000/23,000 บาท
25-27 มี.ค. 2565 3 วัน 9 ไดฟ์ MV. MANDARIN QUEEN 14,500 บาท
28-01 เม.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
30-04 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
30-03 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
01-05 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 8 24,000/26,000/28,000 บาท
05-10 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
05-10 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
05-09 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 3 24,000/26,000/28,000 บาท
06-10 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
06-10 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV SMILING SEAHORSE 31,000/36,000/38,500 บาท
06-11 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 23,900 บาท
07-11 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 8 24,000/26,000/28,000 บาท
11-15 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 3 24,000/26,000/28,000 บาท
12-16 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 8 24,000/26,000/28,000 บาท
13-17 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
14-19 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
14-19 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 26,750/32,100 บาท
20-25 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
20-25 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
20-24 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
20-25 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,000 บาท
21-27 เม.ย. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
22-24 เม.ย. 2565 3 วัน 9 ไดฟ์ MV. MANDARIN QUEEN 14,500 บาท
25-29 เม.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
25-29 เม.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
27-02 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet บาท
27-02 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
27-02 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Chao Ying Noi (Little Princess) 32,000 บาท
27-01 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
27-02 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
28-03 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
29-03 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 3 24,000/26,000/28,000 บาท
29-04 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
29-04 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
30-04 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 8 24,000/26,000/28,000 บาท
03-08 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
04-08 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
04-09 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
04-09 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
04-09 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
06-08 พ.ค. 2565 3 วัน 9 ไดฟ์ MV. MANDARIN QUEEN 14,500 บาท
06-10 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
11-16 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 28,900 บาท
11-16 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
11-15 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ MV ANDAMAN SEAFARER บาท
12-16 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Manta Queen 3 24,000/26,000/28,000 บาท
13-16 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Manta Queen 8 19,000/21,000/23,000 บาท
12-17 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
12-17 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
12-17 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
13-18 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 22,500/24,500/25,000/26,500 บาท
19-24 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 23,500 บาท
19-24 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
21-26 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
21-26 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
26-31 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
26-31 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
04-09 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
04-09 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
09-14 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
09-14 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
10-15 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ ARUNA VOYAGER 40,000/45,000 บาท
14-18 พ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
18-23 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
18-23 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
25-30 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 24,900 บาท
28-02 ธ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
07-12 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
21-26 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 28,000/30,000/31,000 บาท
28-02 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ NEW FAHSAI 21,900 บาท
20-25 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
20-25 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
30-03 ก.พ. 2566 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
03-08 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
03-08 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
08-13 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
08-13 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 37,500/41,900/45,500 บาท
13-17 ก.พ. 2566 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
17-22 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
17-22 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
22-27 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
22-27 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
17-21 เม.ย. 2566 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
19-24 เม.ย. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 28,000/30,000/31,000 บาท
21-26 เม.ย. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
21-26 เม.ย. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
26-01 พ.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
26-01 พ.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
03-08 พ.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
03-08 พ.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
20-25 ธ.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 28,000/30,000/31,000 บาท