แพ็คเกจดำน้ำที่ อันดามันใต้

ทริปดำน้ำของเรา

20-25 ต.ค. 2564 4 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยะ '21) 23,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำที่นี่ จองกับเราได้เลยค่ะ

14-19 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Scubanet 23,500 บาท
14-19 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
15-20 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
20-25 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV KOON9 27,500 บาท
20-25 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
20-25 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
20-25 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
21-26 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak 21,000 บาท
25-28 ต.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
25-29 ต.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
28-02 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 23,500 บาท
29-03 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
03-08 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500/21,500/22,500 บาท
03-08 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran 36,380/40,650/44,950 บาท
03-08 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
03-08 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
10-15 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
10-15 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500/21,500/22,500 บาท
10-15 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara บาท
12-17 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
17-22 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
17-22 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
22-26 พ.ย. 2564 4 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
24-29 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
25-30 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ MV Mariner Bunnak 20,500 บาท
26-01 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 26,750/32,100 บาท
26-01 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
01-06 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
01-06 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ FAHSAI 16,900 บาท
22-27 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ Issara 25,500/27,500/29,500 บาท
29-03 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 19,500/21,500/22,500 บาท
29-04 ม.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ Peterpan บาท
03-07 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
03-06 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
05-10 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
07-12 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
07-12 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana Catamaran บาท
12-17 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
21-26 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
31-05 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
18-23 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
28-03 มี.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
02-07 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Hallelujah Liveaboard 27,800/31,600/32,800 บาท
14-17 มี.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
28-31 มี.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
14-19 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
20-25 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
21-27 เม.ย. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
27-02 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
29-04 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
04-09 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
06-10 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
11-16 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
26-30 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ Peterpan 17,500/18,500/23,500 บาท
12-17 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
12-17 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
19-24 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
21-26 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
26-31 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
04-09 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
09-14 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
18-23 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
23-28 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Summer Liveaboard 23,500 บาท
07-12 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ Peterpan 22,500/23,500/28,500 บาท
28-02 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ FAHSAI บาท
20-25 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
03-08 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
08-13 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
17-22 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
22-27 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
21-26 เม.ย. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท
26-01 พ.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ Tapana 1 บาท