แพ็คเกจดำน้ำของรีสอร์ท Borneo Divers Mabul Resort

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำของรีสอร์ท จองกับเราได้เลยค่ะ

02-07 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 19,900 บาท
02-07 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
08-13 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
16-21 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
23-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
30-04 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
05-10 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันจักรี) 22,500/23,500/28,500 บาท
12-17 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์) 22,500/23,500/28,500 บาท
21-27 เม.ย. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันใต้ 22,500/23,500/28,500 บาท
27-02 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันแรงงาน) 22,500/23,500/28,500 บาท
06-10 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ 17,500/18,500/23,500 บาท
11-16 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันพืชมงคล และวันวิสาขบูชา) 22,500/23,500/28,500 บาท