Aquarts 3

Aquarts 3
ห้องน้ำ2 ห้อง
ไม่มีน้ำอุ่น/ร้อน ไม่มีผ้าเช็ดตัว
สิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องนั่งเล่น ไม่มี TV ไม่มี Stereo
การดำน้ำ
  • รองรับนักดำน้ำ 32 คน
  • เบ้าแท็งค์ 32 แท็งค์
  • เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่อง
  • ไม่มี Nitrox
ท่าเรือหลักท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้
   ทริปและแพ็คเกจดำน้ำ   
พื้นที่บริการ
ความเร็ว7 knots
Diving Area
Diving Area
Dry Area
Dry Area
Dry Area
Dry Area
Sunbath Area
Sunbath Area
Living Room
Living Room
Living Room
Living Room
Saloon
Saloon
Saloon
Saloon
Saloon
Saloon