จันทร์เพ็ญ ไดฟวิ่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก
การดำน้ำ
  • รองรับนักดำน้ำ 8 คน
ข้อมูลทริป