Mermaids 1

Rating
ห้องน้ำ1 ห้อง
ไม่มีน้ำอุ่น/ร้อน ไม่มีผ้าเช็ดตัว
สิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีห้องนั่งเล่น ไม่มี TV ไม่มี Stereo
การดำน้ำ
  • รองรับนักดำน้ำ 30 คน
  • เบ้าแท็งค์ 70 แท็งค์
  • เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่อง
ท่าเรือหลัก
ข้อมูลทริป