Aquarts 3

ห้องน้ำ2 ห้อง
ไม่มีน้ำอุ่น/ร้อน ไม่มีผ้าเช็ดตัว
สิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องนั่งเล่น ไม่มี TV ไม่มี Stereo
การดำน้ำ
  • รองรับนักดำน้ำ 32 คน
  • เบ้าแท็งค์ 32 แท็งค์
  • เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่อง
  • ไม่มี Nitrox
พื้นที่บริการ
ความเร็ว7 knots
ข้อมูลทริป