Hallelujah Liveaboard

Rating
สิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องนั่งเล่น มี TV มี Stereo
การดำน้ำ
  • รองรับนักดำน้ำ 24 คน
  • เครื่องอัดอากาศ 2 เครื่อง
  • เรือยาง 1 ลำ
  • มี Nitrox
พื้นที่บริการ
ขนาด7.6 m x 35 m
ข้อมูลทริป