โอ๊ต ไดฟวิ่ง

ห้องน้ำ2 ห้อง
สิ่งอำนวยความสะดวก
การดำน้ำ
  • รองรับนักดำน้ำ 22 คน
ข้อมูลทริป