Warasin (วราสินธ์)

ห้องน้ำ3 ห้อง
ไม่มีน้ำอุ่น/ร้อน ไม่มีผ้าเช็ดตัว
สิ่งอำนวยความสะดวก
การดำน้ำ
  • รองรับนักดำน้ำ 35 คน
  • เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่อง
  • ไม่มี Nitrox
ความเร็ว7 knots
ข้อมูลทริป