Warasin

Warasin
ห้องน้ำ3 ห้อง
ไม่มีน้ำอุ่น/ร้อน ไม่มีผ้าเช็ดตัว
สิ่งอำนวยความสะดวก
การดำน้ำ
  • รองรับนักดำน้ำ 35 คน
  • เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่อง
  • ไม่มี Nitrox
ท่าเรือหลักท่าเรือช่องแสมสาร
   ทริปและแพ็คเกจดำน้ำ   
ความเร็ว7 knots