Cressi Dry

Product Detail

ท่อหายใจ Cressi Dry มี Splash Guard เป็นเอกลักษณ์ที่ด้านบน ซึ่งช่วยลดการเข้าของน้ำระหว่างการใช้งานบนผิวน้ำได้อย่าดี วาล์วพิเศษที่ด้านบนจะปิดท่อในขณะที่คุณดำน้ำ เกือบจะป้องกันไม่ให้น้ำเข้าเมื่อดำน้ำตื้น

ส่วนปลายมีชิ้นลูกฟูกที่ด้านในเรียบและป้องกันไม่ให้ท่อหายใจออกจากปากระหว่างการใช้งานเมื่อดำน้ำ
ปลายท่อด้านล่างมีวาล์วรูปไข่ขนาดใหญ่ช่วยให้ไล่น้ำออกจากท่อได้ง่ายและรวดเร็ว

สี Black, Clear/Silver, Clear/Azure, Clear/Yellow, Clear/Pink, Lilac
ราคา 985.00 บาท