Cressi Nano

Product Detail

หน้ากากดำน้ำ Nano จาก Cressi ใช้เทคโนโลยีเพฟรมคู่ กระจกติดตั้งแนวเอียงเพื่อการมองเห็นที่ง่ายขึ้น ปริมาตรอาการภายในหน้ากากน้อยลง ทำให้ง่ายในการเคลียร์หน้ากาก

สี Black
Green
ราคา 2,550.00 บาท
รายละเอียด