Omer Alien

Product Detail

จุดเด่น Alien Mask เป็นหน้ากากฟรีไดฟ์ที่ปริมาตรอากาศภายในหน้ากากต่ำ ตัวล็อคสายรัดหน้ากากถูกจัดตำแหน่งไว้บนกระซิลิโคนโดยตรงเพื่อลดน้ำหนักรวมของหน้ากากและช่วยให้มีอิสระในการเคลื่อนไหวมากขึ้น
ราคา 1,790.00 บาท
Black 1,490.00 บาท
Blackmoon 1,790.00 บาท
Camu 3D 1,790.00 บาท
Sea Green 1,790.00 บาท