Pointer

Product Detail

อุปกรณ์อเนกประสงค์สามารถเคาะส่งเสียงใต้น้ำและใช้ชี้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือใช้แทนการหยิบจับเพื่อเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับปะการังหรือสัตว์ที่มีพิษโดยตรง

หมายเหตุ - เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า กรุณาติดสอบถามเพื่อตรวจสถานะสินค้าก่อนนะค่ะ

จุดเด่น มีคลิปล็อก และสายยืด เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน มีเส้นบอกความยาว ใช้เทียบขนาดวัตถุใต้น้ำได้ ด้ามจับพลาสติก จับกระชับมือ
สี Blue, Red, Green, Orange
ราคา 490.00 บาท