Scubapro Jet Fins Classic

Product Detail

ฟินที่ออกแบบมาโดยรักษามาตรฐานการส่งพลังและความคงทน ด้วยการออกแบบช่องระบายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดการต้านน้ำของจังหวะขึ้นและเสริมแรงผลักดันในจังหวะลง

  • ช่องระบายช่วยลดการต้านน้ำจังหวะขึ้นและเสริมแรงผักดันในจังหวะลง
  • ได้รับการเลือกใช้ในวงการทหารและช่างทั่วโลก
  • ช่องระบายช่วยประหยัดแรง
  • ให้พลังขับเคลื่อนเต็มประสิทธิภาพ
ขนาด M
L
XL
XXL
ราคา 6,810.00 บาท