ท่าเรืออ่าวฉลอง

ที่อยู่ อ่าวฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ตำแหน่ง GPS 7.820901 98.344705
N7 49 15 E98 20 40
N 7 49.254 E 98 20.682