ท่าเรือทับละมุ

ที่อยู่ ทับละมุ จ.พังงา
ตำแหน่ง GPS 8.570391, 98.224164
N8 34 13 E98 13 26
N 8 34.223 E 98 13.450