ท่าเรือทับละมุ

ที่อยู่ อ.ทับละมุ จ.พังงา
ตำแหน่ง GPS 8.57566798.222557
N8 34 32E98 13 21
N 8 34.540E 98 13.353