ท่าเรือ Asia Marina

ที่อยู่จ. ภูเก็ต
ตำแหน่ง GPS7.87486, 98.417446
N7 52 29 E98 25 02
N 7 52.492 E 98 25.047