สระเรียนดำน้ำ เนติบัณฑิตยสภา

ที่อยู่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง GPS13.757996 100.408151
N13 45 28 E100 24 29
N 13 45.480 E 100 24.489