สระเรียนดำน้ำ ซ.พัฒนาการ 57

ที่อยู่ หมู่บ้านชวนชื่น ซอยพัฒนาการ 57
ตำแหน่ง GPS 13.731994 100.65567
N13 43 55 E100 39 20
N 13 43.920 E 100 39.340