ท่าเรือรัษฎา

ที่อยู่อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ตำแหน่ง GPS7.872485, 98.41425
N7 52 20 E98 24 51
N 7 52.349 E 98 24.855