ร้าน Scuba Outlet เพลินจิต

ที่อยู่ 888 ชั้นล่าง อาคารมหาทุนพลาซ่า ติด BTS เพลินจิต
โทรศัพท์ 063-140-0428