ท่าเรือสงขลา

ที่อยู่อ.เมือง จ.สงขลา
ตำแหน่ง GPS7.216545 100.580519
N7 12 59 E100 34 49
N 7 12.993 E 100 34.831