Cocotinos Sekotong Resort

พื้นที่บริการ Lembeh Strait
ห้องนอน 28 ห้อง (มีเครื่องปรับอากาศ)
ห้องน้ำ มีน้ำอุ่น/ร้อน มีผ้าเช็ดตัว
ข้อมูลทริป