ประภาคาร รีสอร์ท

ห้องนอน 24 ห้อง (มีเครื่องปรับอากาศ)
- เรือนแถวด้านหลัง (2 คน) ห้องละ 700 บาท
- บ้านหลัง Sea view (2 คน) หลังละ 1,000 บาท
- ห้องชั้น 2 Top View (2 คน) ห้องละ 1,000 บาท
- ห้องชั้น 3 Top View (2 คน) ห้องละ 1,000 บาท
- ห้องชั้นล่างอาคาร 2 ชั้น (6 คน) ราคา 2,500 บาท
- ห้องชั้นล่างอาคาร 3 ชั้น (12 คน) ราคา 4,000 บาท
ห้องน้ำ มีน้ำอุ่น/ร้อน มีผ้าเช็ดตัว
ข้อมูลทริป