TAT License No. 12/01654

FreedomDIVE Log Book v.1

Log Book ที่ได้รับการออกแบบ อย่างพิถีพิถัน เหมาะสมกับ การใช้งานจริง เพื่อให้คุณ สามารถบันทึกข้อมูล ทุกแง่มุมสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำของคุณ ได้อย่างครบถ้วน ทั้งข้อมูลส่วนตั ประวัติการเรียนดำน้ำ สารบัญทริป รายการอุปกรณ์ และข้อมูล buddy ทั้งยังออกแบบมา ให้สามารถค้นหา dive log ได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว เวอร์ชั่นนี้ ให้ดาวน์โหลดกันไปใช้ฟรี ๆ

อ่าน คำแนะนำการใช้งาน หรือ โพสต์ ความเห็น ข้อเสนอแนะ

วิธีการพิมพ์

ไฟล์ Log Book นี้ ออกแบบมาให้สามารถ พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 แบบ 2 หน้า แล้วเย็บกลาง ได้ทันที โดยจับคู่พิมพ์ ดังนี้

ปกด้านนอก - ปกด้านในพิมพ์ 1 ชุด
แผ่นที่ 1 - แผ่นที่ 2พิมพ์ 1 ชุด
Dive Logเลือกแบบ full หรือ แบบ experience แล้วพิมพ์ 2 หน้า (หรือพิมพ์ 1 หน้า แล้วถ่ายเอกสาร 2 หน้า) ตามจำนวนไดฟ์ ที่คุณต้องการให้มีใน 1 เล่ม

จากนั้น เรียงลำดับการวาง โดยให้แผ่นล่างสุดเป็น ปกนอก (หันด้านปกในขึ้น) ถัดมาเป็น แผ่นที่ 1 (หันด้านแผ่นที่ 2 ขึ้น) แล้ววาง Dive Log ที่คุณพิมพ์มาทั้งหมด ซ้อนลงไป เย็บกลางด้วยแม็ก (staple) ก็จะได้ FreedomDIVE Log Book พร้อมใช้งาน

   
ปกด้านนอก สำหรับพิมพ์สี 476 KB [download]
ปกด้านนอก สำหรับพิมพ์ขาวดำ 270 KB [download]
ปกด้านใน 65 KB [download]
แผ่นที่ 1 (Trip List & Contact) 59 KB [download]
แผ่นที่ 2 (Dive Record & GearList) 59 KB [download]
Dive Log (full version) 58 KB [download]
Dive Log (experienced version) 51 KB [download]
Dive Log (full version in pink) 61 KB [download]