FreedomDIVE Log Book v.1

FreedomDIVE Log Book v.1

Log Book ที่ได้รับการออกแบบ อย่างพิถีพิถัน เหมาะสมกับ การใช้งานจริง เพื่อให้คุณ สามารถบันทึกข้อมูล ทุกแง่มุมสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำของคุณ ได้อย่างครบถ้วน ทั้งข้อมูลส่วนตั ประวัติการเรียนดำน้ำ สารบัญทริป รายการอุปกรณ์ และข้อมูล buddy ทั้งยังออกแบบมา ให้สามารถค้นหา dive log ได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว เวอร์ชั่นนี้ ให้ดาวน์โหลดกันไปใช้ฟรี ๆ

อ่าน คำแนะนำการใช้งาน หรือ โพสต์ ความเห็น ข้อเสนอแนะ

วิธีการพิมพ์

ไฟล์ Log Book นี้ ออกแบบมาให้สามารถ พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 แบบ 2 หน้า แล้วเย็บกลาง ได้ทันที โดยจับคู่พิมพ์ ดังนี้

ปกด้านนอก - ปกด้านในพิมพ์ 1 ชุด
แผ่นที่ 1 - แผ่นที่ 2พิมพ์ 1 ชุด
Dive Logเลือกแบบ full หรือ แบบ experience แล้วพิมพ์ 2 หน้า (หรือพิมพ์ 1 หน้า แล้วถ่ายเอกสาร 2 หน้า) ตามจำนวนไดฟ์ ที่คุณต้องการให้มีใน 1 เล่ม

จากนั้น เรียงลำดับการวาง โดยให้แผ่นล่างสุดเป็น ปกนอก (หันด้านปกในขึ้น) ถัดมาเป็น แผ่นที่ 1 (หันด้านแผ่นที่ 2 ขึ้น) แล้ววาง Dive Log ที่คุณพิมพ์มาทั้งหมด ซ้อนลงไป เย็บกลางด้วยแม็ก (staple) ก็จะได้ FreedomDIVE Log Book พร้อมใช้งาน