วิธีการหาผู้สอนดำน้ำที่ดี

ไม่ว่าจะเป็นนักดำน้ำหน้าใหม่ หรือพร้อมที่จะเรียนไนตรอกซ์ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอน ในการเลือกครูสอนดำน้ำ

ในแวดวงการดำน้ำแบบ SCUBA ครูสอนดำน้ำ คือ ผู้เฝ้าประตู คุณไม่สามารถดำน้ำได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ได้รับการ certified, และการได้รับ certification ก็ได้จากครูสอนดำน้ำเท่านั้น ทำอย่างไร จึงจะเจอครูที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเพื่อเรียนเอง หรือเพื่อสอน ให้กับคนบางคน ที่ท่านอยากจะให้มา ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกัน หรือแม้กระทั้ง เมื่อท่านต้องการที่จะเรียนต่อ ในขั้นสูงขึ้นต่อไป วิธีการต่อไปนี้ จะช่วยให้ท่านเลือกครู ที่ท่านรู้สึกสะดวกใจที่จะเรียน

ในฐานะบุคคล ครูสอนดำน้ำควรจะ :

เอาใจใส่ ละเอียดอ่อน และอดทน

เนื่องจากธรรมชาติ ของกระบวนการเรียนการสอน คุณสมบัติดังกล่าว คือ เครื่องหมายของครูที่ดี แต่ในกิจกรรมนันทนาการ ที่มีความเสี่ยง ต่อการบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต รวมทั้ง การฝึกทักษะที่ซับซ้อน คุณสมบัติดังกล่าว ยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น สำหรับครูที่ต้องสอนนักเรียน ที่ต้องรับมือกับความกดดัน ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจในการดำน้ำ

มีสมรรถภาพทางกาย และความพร้อมทางจิตใจ

ในกิจกรรม ที่นักเรียนต้องมีความพร้อม ทั้งร่างกาย และจิตใจ ก็น่าจะสมเหตุสมผล ที่ครูผู้สอน จะต้องมีความพร้อมดังกล่าวด้วย ความสำคัญด้านนี้ มีมากไปกว่าเพียงแค่ การทำเป็นตัวอย่างเท่านั้น ครูผู้สอนจะต้องสามารถช่วยเหลือท่าน เมื่อจำเป็น สิ่งที่สำคัญ คือ ครูผู้สอนจะต้องไม่เป็น ผู้มีสุขภาพไม่ดี หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของยา หรือแอลกอฮอล์ ขณะสอน ซึ่งรวมไปถึง การเมาค้างด้วย

ทักษะ

ทักษะที่ต้องทดสอบ ของนักดำน้ำ และครูจะอยู่ใน Open Water ท่านควรคาดหมายว่า ครูของท่านจะต้องเป็นนักดำน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ ที่ดีเป็นเลิศ มีความคุ้นเคย และผ่อนคลายในน้ำ เพราะต้องเป็นบุคคลที่จะนำท่าน ออกมาจากความลำบาก หรืออุบัติเหตุ หากจำเป็น

ความถูกต้อง

ท่านควรให้ครูของท่าน แสดงบัตรที่ยังไม่หมดอายุ หรือการประกันภัย ซึ่งจะมีวันหมดอายุทุกปี ครูที่ดีจะต้องมีความภาคภูมิใจ ที่จะแสดงหลักฐานเหล่านี้ ให้กับท่าน และยินดีที่ท่านถาม นอกจากนั้น ท่านยังสามารถโทรศัพท์ หรือติดต่อกับองค์กรของครู ของท่านได้ ครูที่สังกัดองค์กรที่เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจาก the American National Standards Institute (ANSI) ก็น่าจะได้รับการพิจารณา สิ่งที่สำคัญกว่า อักษรย่อขององค์การ บนบัตรนักดำน้ำของท่าน คือ ความคุ้นเคยกับครูผู้สอน และคุณภาพ ของวิชาที่สอน

ฝึกฝนสม่ำเสมอ

ครูผู้สอนที่ดี จะต้องมีการดำน้ำ อยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่ผู้ที่สอนเป็นครั้งคราว และดำน้ำเฉพาะเวลาที่สอน เท่านั้น ครูที่เข้าอบรมสัมมนา เข้าร่วมในกิจกรรมดำน้ำอื่นๆ หรือสอนดำน้ำ อยู่เป็นประจำ และดำน้ำเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน อยู่ประจำ จะดีกว่า ทันสมัย และมีความสามารถในน้ำมากกว่า รวมทั้งให้คุณภาพ การเรียนการสอนมากกว่าด้วย

กระตือรือร้น

ท่านเข้ามาทำกิจกรรมการดำน้ำ เพื่อความสนุกสนาน ครูของท่านควรมีความคิด เช่นเดียวกันด้วย ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ แต่ครูจำนวนมากลืมไป ถึงจุดมุ่งหมายของการสอนดำน้ำ ซึ่งเป็นการเตรียมท่าน ให้เกิดความสนุกสนาน ชื่นชมการดำน้ำใน open water และได้รับความปลอดภัย ในการทำกิจกรรมดังกล่าวนี้

ระหว่างการสอน ครูของท่านควรจะ :

ให้ความสนใจกับรายละเอียด

ครูสอนดำน้ำที่ดี จะต้องมาก่อน และกลับทีหลัง การทำเช่นนี้ ช่วยให้ชั้นเรียนราบรื่นขึ้น ให้ครูมีเวลา ในการเตรียมตัว และช่วยนักเรียน ได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น ครูที่มีประสบการณ์ จะมีความพร้อม สำหรับสิ่งที่ไม่คาดหมาย ตัวอย่างเช่น คืนก่อน หลังจากยกอุปกรณ์มาแล้ว ครูเพิ่งรู้ว่าสระน้ำ ได้ถูกถ่ายน้ำอออกเสียแล้ว จากการที่มีความพร้อม นักเรียนของเขา ได้รับการเรียน ในชั้นเรียนสองบทแทน พร้อมกับได้เรียนการประกอบ และการปรับอุปกรณ์ดำน้ำ ในคืนนั้น

ใช้ระบบการเรียนการสอน

ระบบการศึกษาที่ดี ทำให้การเรียน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่มีครูสมัยใหม่คนไหน ควรจะเรียน โดยไม่มีระบบดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงตำรา และแบบฝึกหัด การนำเสนอ จากเค้าโครงการสอน ที่เตรียมไว้แล้ว สื่อการสอน ทั้งทางตา และหู (audiovisual) การอภิปราย และการฝึกทักษะในน้ำ นอกจากนี้ ยังมีแบบฟอร์มอีกหลายอย่าง ที่สำหรับในการยืนยันว่าครู และท่านได้ทำทุกอย่าง ในด้านการศึกษา คุณธรรม และความรับผิดชอบทางกฎหมาย ในการเรียนคอร์สนั้น ฟอร์มต่างๆ มีใบรับรองแพทย์ ใบยินยอม ใบยืนยันความเข้าใจ และประวัติการฝึก ฟอร์มทุกใบ ควรได้รับการกรอกอย่างซื่อสัตย์ สมบูรณ์ พร้อมกับครูของท่าน

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ครูสอนดำน้ำต้องระวัง ในการใช้ศัพท์เทคนิค ทางการดำน้ำ นอกจากนั้น ยังต้องหลีกเลี่ยง การเล่าเรื่องต่างๆ เพื่อไม่ให้มี ความเห็น และความเชื่อส่วนตัว เกี่ยวกับกิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวกับการดำน้ำ ในชั้นเรียน รวมทั้ง ไม่นำเอาปัญหาส่วนตัว มากล่าวในชั้นเรียนด้วย ความสามารถในการบอกว่า “ไม่ทราบ แต่จะไปหาข้อมูลมาบอก” จะทำให้ครูหลีกเลี่ยง การทำผิดแบบโง่ๆ ได้ ความสามารถในการยอมรับ ความผิดของตนเอง ก็ทำให้การสื่อสารดีขึ้น การสื่อสารในการดำน้ำ ไม่ใช่เพียงแต่ การใช้คำพูดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสัญญาณ การเขียน slate ใต้น้ำ และภาษาท่าทาง ครูสอนดำน้ำ ควรสื่อสารชัดเจนทั้งบน และใต้น้ำ

ในน้ำ ครูสอนดำน้ำควรจะ :

ยืดเวลาในการดำน้ำ

นักเรียนจะเรียน วิธีการเป็นนักดำน้ำ และเป็นนักดำน้ำ ที่ดียิ่งขึ้น โดยการทำการดำน้ำ ใน Open Water ยิ่งมาก ยิ่งดี ข้อบังคับอย่างน้อย สำหรับการดำน้ำ ระดับเริ่มต้น (Open water course) นั้นคือ การดำน้ำสี่ครั้ง ครูที่นำนักเรียน ดำน้ำมากกว่านั้น ก็จะให้การสอนที่ดีกว่า นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงครู ที่เสนอให้นักเรียน เรียนดำน้ำ ในขั้นที่สูงกว่า ทันทีที่จบขั้นต้น ก็เป็นครูที่เสนอ การสอนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เช่นกัน

ลงน้ำ

ทันทีที่เป็นไปได้ ครูจะต้องไปอยู่ในน้ำ ทั้งในสระ และในทะเลกับนักเรียน ช่วยเหลือ ปรับแก้ ให้กำลังใจ และสาธิต ให้นักเรียนเห็นว่า ครูก็ดำน้ำเป็นเหมือนกัน

จัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า

ครูควรจะสนใจ กับสิ่งสำคัญเฉพาะหน้า ของนักเรียน เช่น การหายใจ การเคลื่อนไหว หรือการปรับความดัน สิ่งอื่นๆ อาจจะพูดถึงทีหลัง หรือจัดการโดย การอ่านหนังสือ และใช้สื่อการสอนอื่นๆ

การสัมผัส

สิ่งที่มีคุณค่า สำหรับการสื่อสาร และการให้กำลังใจนักเรียน รวมถึงการประเมิน ความเครียดของนักเรียน ก็คือ ทำการสัมผัส ทางกายกับนักเรียน ในขณะเรียนในน้ำ เช่น การเอามือไปจับแขนนักเรียนไว้ เป็นสิ่งที่ครู และนักเรียน ควรจะคุ้นเคยกับมัน และจะนำไปใช้ ในการดำน้ำต่อไป กับบัดดี้ด้วย

ไม่ผลักดันนักเรียน

ครูไม่ควรกดดันนักเรียน ให้ทำทักษะหรือกิจกรรม ที่นักเรียนรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อม หรือไม่สะดวกในการทำ ครูควรให้กำลังใจ และช่วยเหลือ แต่ต้องไม่กดดัน การกดดันให้นักเรียนทำมากไป จะนำไปสู่ความผิดพลาด ที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก อย่างฉับพลัน

การดำน้ำในสระที่อุ่น และใส โดยมีผนัง และก้นสระตื้นๆ ขณะที่ไม่ได้ใส่ชุดป้องกันนั้น แตกต่างอย่างมาก กับการลงจากเรือ โคลงเคลง ในชุดครบชุด รวมถึงชุดป้องกัน และเข็ดขัดหนักๆ ในน้ำที่มีข้อจำกัดในการมองเห็น สิ่งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาก และฉับพลันเกินไป น่าจะใช้อุปกรณ์ครบชุดในสระน้ำ และให้การดำน้ำในทะเลหรือ Open Water ง่ายที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงการลงน้ำที่ง่ายด้วย

ดำน้ำอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ

ส่วนสำคัญของการสอนดำน้ำ คือ การสร้างนิสัยดำน้ำอย่างปลอดภัย และรับผิดชอบให้กับนักเรียน ในการทำสิ่งนี้ ครูจะต้อง เป็นตัวอย่าง ในการปฏิบัติพฤติกรรมในชั้นเรียน และเวลาดำน้ำเอง นิสัยเหล่านี้ รวมไปถึงการระวังสิ่งแวดล้อม การใช้อุปกรณ์ อย่างถูกต้อง และการทำอย่างที่สอน ให้กับนักเรียน

เน้นความสนุกสนาน

เหนือสิ่งอื่นใด ครู และนักเรียน จะต้องสนุกกับการเรียน เพื่อเตรียมตัวในการสนุกกับการดำน้ำใน Open Water

Instructor Associations

 • American Nitrox Divers International (ANDI) (800) 229-2634
 • International Association of Nitrox and Technical Diving (IANTD) (305) 751-4873
 • International Diving Educators Association (IDEA) (904) 744-5554
 • Multinational Diving Educators Association (MDEA) (305) 743-6188
 • National Academy of Scuba Educators (NASE) (904) 264-4104
 • http://National Association of Scuba Diving Schools (NASDS) (901) 767-7265
 • National Association of Underwater Instructors (NAUI) (800) 553-6284
 • Professional Association of Diving Instructors (PADI) (714) 540-7234
 • Professional Dive Instructors Corporation (PDIC) (717) 342-1480
 • Scuba Schools International (SSI) (970) 482-0883
 • Technical Diving International (TDI) (207) 729-4201
 • YMCA Scuba Program (770) 662-5172
เขียนโดย Jon Hardy, http:// www.scubadiving.com/training
เรียบเรียงโดย ดร. พิชิต เมืองนาโพธิ์
พิสูจน์อักษร ทีมงาน FreedomDIVE
นำเสนอ 01 ต.ค. 2550
ปรับปรุงล่าสุด 19 มิ.ย. 2555