ทริปดำน้ำ เกาะช้าง - เรือหลวงช้าง

รายละเอียด

วันที่
: - (2 วัน 5 ไดฟ์)
เรือ
: Wayoon Giant
ราคา

8,900 บาท

การชำระเงิน
 • มัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง
ราคานี้รวม
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ
ราคานี้ไม่รวม
 • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
 • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
 • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน
จุดดำน้ำ:

เรือหลวงช้าง, หินราบ, หินลูกบาศก์, เกาะรัง, เกาะยักษ์, หินกระเดื่อง, หินพลายน้ำ, หินเรือแตก

หมายเหตุ

- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
- รวมอาหารมื้อเย็นบนเกาะช้าง 1 มื้อ

แผนการเดินทาง

18.00 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง จ.ตราด พักค้างคืนที่ฝั่ง
ดำน้ำ 3 ไดฟ์
07.00 น. ทานมื้อเช้าก่อนขึ้นเรือ
08.30 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 3 ไดฟ์ บริเวณเรือหลวงช้าง และจุดอื่นๆ (Nitrox Optional)
18.00 น. กลับถึงท่าเรือ เข้าที่พัก
ดำน้ำ 2 ไดฟ์ และเดินทางกลับ
07.15 น. ทานมื้อเช้า
08.30 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 2 ไดฟ์ บริเวณเรือหลวงช้าง และจุดอื่นๆ (Nitrox Optional)
16.30 น. กลับถึงท่าเรือ และเดินทางกลับ