ทริปดำน้ำ เกาะช้าง - เรือหลวงช้าง (Dec '23)

รายละเอียด

วันที่
: 15-17 ธ.ค. 2566 (2 วัน 5 ไดฟ์)
เรือ
: Chumphon Scuba
ราคา

9,500 บาท

การชำระเงิน
 • ชำระเต็ม ณ วันจอง
ราคานี้รวม
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
 • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ
 • อาหารทุกมื้อบนรีสอร์ท
ราคานี้ไม่รวม
 • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
 • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
 • ที่พักระหว่างเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน
จุดดำน้ำ: เกาะช้าง

เรือหลวงช้าง, หินราบ, หินลูกบาศก์, เกาะรัง, เกาะยักษ์, หินกระเดื่อง, หินพลายน้ำ, หินเรือแตก

หมายเหตุ

- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
- รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเรือ
- รวมที่พักพร้อมอาหารทุกมื้อบนเกาะช้าง (Mercure Koh Chang)
- ไม่รวมที่พักในวันเดินทาง

แผนการเดินทาง

15 ธ.ค. 18.00 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง จ.ตราด พักค้างคืนที่ รร.ตราดซิตี้
16 ธ.ค. ดำน้ำ 3 ไดฟ์
07.45 น. พบกันที่จอดรถ ท่าเรือแหลมงอบ [Google Map]
08.00 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 3 ไดฟ์ บริเวณเรือหลวงช้าง และจุดอื่นๆ
18.00 น. เข้าที่พัก บนเกาะช้าง
17 ธ.ค. ดำน้ำ 2 ไดฟ์ และเดินทางกลับ
07.00 น. ทานมื้อเช้า
08.00 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 2 ไดฟ์ บริเวณเรือหลวงช้าง และจุดอื่นๆ
16.00 น. กลับถึงท่าเรือแหลมงอบ จ.ตราด