ทริปดำน้ำ เกาะช้าง - เรือหลวงช้าง

รายละเอียด

วันที่
: - (2 วัน 5 ไดฟ์)
เรือ
: Stella
ราคา

8,500 บาท

การชำระเงิน
 • ชำระเต็ม ณ วันจอง
ราคานี้รวม
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ
 • อาหารทุกมื้อบนรีสอร์ท
ราคานี้ไม่รวม
 • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
 • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
 • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน
หมายเหตุ

- จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
- รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเรือ Stella
- รวมที่พักพร้อมอาหารทุกมื้อบนเกาะช้าง (ไก่แบ้ ฮัท รีสอร์ท)
- ไม่รวมที่พักในวันเดินทาง

แผนการเดินทาง

18.00 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง จ.ตราด พักค้างคืนที่ รร.ตราดซิตี้
ดำน้ำ 3 ไดฟ์
07.45 น. พบกันที่จอดรถ ท่าเรือแหลมงอบ [Google Map]
08.00 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 3 ไดฟ์ บริเวณเรือหลวงช้าง และจุดอื่นๆ
18.00 น. เข้าที่พัก บนเกาะช้าง ที่ไก่แบ้ ฮัท รีสอร์ท
ดำน้ำ 2 ไดฟ์ และเดินทางกลับ
07.00 น. ทานมื้อเช้า
08.00 น. เรือออกจากท่า ดำน้ำ 2 ไดฟ์ บริเวณเรือหลวงช้าง และจุดอื่นๆ
16.00 น. กลับถึงท่าเรือแหลมงอบ จ.ตราด