ทริปดำน้ำ Puerto Galera (Apr' 23)

รายละเอียด

วันที่
: 08-13 เม.ย. 2566 (4 วัน 12 ไดฟ์)
รีสอร์ท
: Out of the Blue Resort
ราคา

28,000 บาท

การชำระเงิน
 • มัดจำ 10,000 บาท ณ วันจอง
 • ชำระเต็มก่อนออกเดินทาง 30 วัน
ราคานี้รวม
 • รถ เรือ รับส่งจากสนามบินถึง ท่าเรือ/รีสอร์ท
 • Local Dive Leader
 • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
 • อาหารมื้อเช้า
 • อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
 • เสื้อยืด You Jump I Jump 1 ตัว
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ระหว่างการเดินทาง
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
 • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
 • อาหารมื้อเย็น
จุดดำน้ำ: เปอร์โต กาเลรา (Puerto Galera)

Escarceo Point, Canyons, Shark Caves, Sinandigan Wall, Batangas Channel, Alma Jane, Sabang Wrecks

แผนการเดินทาง

08 เม.ย. เดินทาง กรุงเทพฯ - มะนิลา - เปอร์โต
ออกจากกรุงเทพฯ 07.25 น. ถึงมะนิลา 11.45 น. โดยสายการบินไทย จากนั้นนั่งรถไปยังท่าเรือ ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม. และนั่งเรือข้ามไปยังเกาะมินโดโร่ ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. ถึงรีสอร์ทประมาณ 16.30 น.
09 เม.ย. ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ดำน้ำช่วงเช้า 2 ไดฟ์ กลับมาทานอาหารเที่ยง ดำน้ำช่วงบ่าย 1 ไดฟ์ (+1 night dive optional)
10 เม.ย. ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ดำน้ำช่วงเช้า 2 ไดฟ์ กลับมาทานอาหารเที่ยง ดำน้ำช่วงบ่าย 1 ไดฟ์ (+1 night dive optional)
11 เม.ย. ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ดำน้ำช่วงเช้า 2 ไดฟ์ กลับมาทานอาหารเที่ยง ดำน้ำช่วงบ่าย 1 ไดฟ์ (+1 night dive optional)
12 เม.ย. ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ดำน้ำช่วงเช้า 2 ไดฟ์ กลับมาทานอาหารเที่ยง ดำน้ำช่วงบ่าย 1 ไดฟ์ (+1 night dive optional)
13 เม.ย. เดินทาง เปอร์โต - มะนิลา - กรุงเทพฯ
ออกจากรีสอร์ทสายๆ ขึ้นเครื่องกลับเวลา 19.45 น. โดยการบินไทย ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 22.00 น.