การจัดการที่เกี่ยวกับการดำน้ำ

เรือให้บริการดำน้ำ

FreedomDIVE เลือกใช้เรือ ที่มี (หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เป็นการเฉพาะ ในบางทริป)

 • อุปกรณ์สื่อสารที่จำเป็นในการเดินเรือ, GPS, sounder
 • อุปกรณ์ฉุกเฉินที่จำเป็น (เช่น Oxygen บริสุทธิ์) อย่างครบถ้วน
 • ลูกเรือรู้งาน ให้บริการการดำน้ำได้ดี
 • ประกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับการดำน้ำครบถ้วน

การจัดการกลุ่มดำน้ำ

ในทริปแต่ละทริป ย่อมมีนักดำน้ำที่มีความสามารถ มีประสบการณ์การดำน้ำ และมีความชื่นชอบสไตล์การดำน้ำ แตกต่างกันไป เราจึงเอาใจใส่ในการจัดกลุ่มดำน้ำให้เหมาะสม ทั้งการจัดนักดำน้ำ และการเลือกไดฟ์ลีดเดอร์ที่เหมาะสม รวมถึงการเตรียมนักดำน้ำปิดท้ายกลุ่ม หรือช่วยเหลือนักดำน้ำบางท่านเป็นการส่วนตัว (เช่น ผู้สูงอายุ หรือประสบการณ์น้อย) รวมทั้งให้ความยืดหยุ่น พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการจัดกลุ่มระหว่างอยู่ในทริป โดยประกอบกับความเห็นจากสมาชิกในทริปด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกท่าน ได้รับประสบการณ์การดำน้ำลึกที่ดีที่สุด เมื่อเลือกใช้บริการกับเรา

นอกจากนี้ ในเรือแต่ละลำ ยังมีการจัดพื้นที่การดำน้ำแตกต่างกัน เราจึงพยายามศึกษาและออกแบบวิธีจัดกลุ่มนักดำน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเรือแต่ละลำด้วย เพื่อช่วยให้การเตรียมตัวที่ platform หรือพื้นที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งการวางถังอากาศ ซึ่งเราเป็นผู้ริเริ่มการจัดกลุ่มประกอบชุดให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่เรือแต่ละลำจัดทำไว้ ทั้งนี้เรายังคงเรียนรู้ และปรับปรุงวิธีการทำงานของเราอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังพร้อมรับฟังคำแนะนำจากผู้ใช้บริการทุกท่านอยู่เสมอ

Dive Leader

นอก จากจะต้องผ่านการอบรมการเป็น dive leader ตามหลักสูตร divemaster แล้ว dive leader ของเรา ยังต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เพิ่มเติมอีกด้วย

 • มีความคุ้นเคยในแหล่งดำน้ำ บริเวณที่จะนำดำน้ำ เป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต และธรรมชาติใต้ทะเล มากพอจะให้คำแนะนำแก่นักดำน้ำ ทั้งใต้น้ำ และระหว่างการพักผ่อน เพื่อให้การมาดำน้ำกับเรา สนุกสนาน และปลอดภัย
 • ดำน้ำช้า เพียงพอที่นักดำน้ำทั่วไปจะตามได้ทัน ไม่หลุดกลุ่มโดยง่าย

อุปกรณ์ดำน้ำให้เช่า

อุปกรณ์ที่ให้เช่า และใช้ระหว่างเรียน มีคุณภาพดี อายุการใช้งานน้อย และได้รับการดูแลตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

 • regulator เป็นแบบ balanced diaphragm ทั้งหมด เพื่อความสบายใจ ในการดำน้ำ ทุกความลึก
 • มี wet suit ยาว ให้เลือกเช่าได้ ในราคาไม่แพง
 • มี BCD แบบ Air Trim ให้เลือก ตามความต้องการของลูกค้า (มีจำนวนจำกัด จัดให้ตามความเหมาะสม ความต้องการ และความสามารถใช้งาน ของนักดำน้ำ)

อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

 • กระเป๋ายา และอุปกรณ์พยาบาลพร้อมในทุกทริป
 • ออกซิเจนบริสุทธิ์ บนเรือที่ให้บริการดำน้ำ
 • เครื่องมือซ่อมแซมอุปกรณ์ดำน้ำ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้บนเรือได้ เพื่อแก้ปัญหาเล็กน้อยบางอย่าง
 • แผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน แบบสรุปกระชับ เพื่อให้นักท่องเที่ยวดำน้ำ สามารถจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ด้วยตัวเอง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของเราไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น
นำเสนอ 13 ต.ค. 2550
ปรับปรุงล่าสุด 26 มิ.ย. 2555