ความปลอดภัยของการดำน้ำ

การดำน้ำปลอดภัยเพียงใด

Diver with OK Signal

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การดำน้ำลึกแบบ Scuba ได้เกิดขึ้นมาในโลกกว่า 60 ปีแล้ว และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ อุปกรณ์ที่ใช้ ก็ได้รับการพัฒนาตามเทคโนโลยี ที่ก้าวหน้ามากขึ้นไปด้วย ทำให้การดำน้ำลึกในปัจจุบัน มีความสะดวกและปลอดภัย เป็นอย่างยิ่ง จนแม้แต่เด็กๆ ก็อาจจะมีบัตรนักดำน้ำสากลได้ ก่อนบัตรประชาชนเสียอีก

แต่อย่างไรก็ตาม ร่างกายของมนุษย์นั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมา เพื่อดำรงชีวิต อยู่ใต้ทะเล และอุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้ ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ ก็ตาม จึงมีความจำเป็นที่ นักดำน้ำทุกคน ต้องได้รับการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมใต้ทะเล การปรับตัว และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงโรคภัยที่เกี่ยวข้อง และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มาเป็นอย่างดี รวมทั้งความระมัดระวัง และหมั่นฝึกฝน ทักษะต่างๆ จึงจะสามารถดำน้ำได้อย่างสนุกสนาน และปลอดภัย

การดำน้ำเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลหรือไม่

ธรรมชาติใต้ทะเลนั้น เปราะบางมาก เรามักจะได้พบเห็นภาพ นักท่องเที่ยวที่ไปดำน้ำ ทั้งแบบผิวน้ำ และแบบ Scuba ตวัดปลายเท้าหรือเหยียบย่าง ลงบนปะการัง ทำให้ปะการัง ได้รับความเสียหาย อยู่เสมอๆ จนเป็นที่ครหาว่า การดำน้ำ อาจเป็นการทำลายธรรมชาติ อันสวยงามใต้ทะเล ก็ได้

แต่ในอีกทางหนึ่ง นักท่องเที่ยวดำน้ำ ที่ได้มีโอกาสสัมผัสความงดงามของปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลมาแล้ว ส่วนใหญ่ จะเกิดความรู้สึกรัก หวงแหน และตระหนัก ในความสำคัญ ของท้องทะเล อยากให้ความสวยงาม และอุดมสมบูรณ์ คงอยู่ตลอดไป และพยายามท่องเที่ยว ชมความงดงาม อย่างมีจิตสำนึก คอยระวัง ไม่ไปทำลาย สภาพแวดล้อมเหล่านั้น หรือจนถึงขั้นรวมตัว ก่อตั้งเป็นกลุ่มหรือชมรม ที่ดำเนินกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์ทะเล กันเลยทีเดียว เช่น ชมรมรักษฉลามวาฬ เป็นต้น

จึงกล่าวได้ว่า การดำน้ำลึก ก็เป็นจุดเริ่มต้น ประการสำคัญ ที่จะทำให้ประชาชน ได้เห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล กันมากขึ้น ส่วนจะทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับนักดำน้ำ ที่จะต้องฝึกฝน ควบคุมการเคลื่อนไหวใต้น้ำ ให้ชำนาญ ไม่ให้ไปทำลายแนวปะการัง อันสวยงาม

ทะเลน่ากลัวจะตาย เจอฉลามจะทำยังไง

 ลองมาเรียนดำน้ำดูสิครับ แล้วคุณจะรักทะเลมากขึ้นกว่าเคย

คุณอาจจะเคยมองเห็น ความเวิ้งว้าง ถัดออกไปจากแนวปะการังริมฝั่ง ขณะลอยตัว ดูปะการัง อยู่บนผิวน้ำ แต่เมื่อคุณได้ลองดำน้ำ ลงไปพบกับธรรมชาติใต้ทะเล ที่ลึกกว่า คุณจะรู้ว่า ไม่มีอะไรน่ากลัว อยู่ใต้ทะเลเลย

ใช่แล้ว... แม้แต่ฉลามก็ไม่น่ากลัว อย่างที่คิดหรอกครับ โดยปกติ เหยื่อของฉลาม จะต้องมีขนาดเล็กกว่า ตัวมันเองมาก มนุษย์จึงไม่ใช่อาหารของฉลาม ในปัจจุบัน ฉลาม กลับเป็นสัตว์ ที่พบได้ยาก จนกระทั่ง การได้เจอฉลาม ระหว่างการดำน้ำ คือประสบการณ์ที่สนุกสนาน และน่าประทับใจ

นำเสนอ 16 ก.ค. 2548
ปรับปรุงล่าสุด 07 ก.ค. 2555