Solitude Adventurer

Rating
ห้องนอน8 Room ห้อง
มีเครื่องปรับอากาศ
ห้องน้ำ8 ห้อง
มีน้ำอุ่น/ร้อน
สิ่งอำนวยความสะดวก
การดำน้ำ
  • มี Nitrox
พื้นที่บริการ
ขนาด12 m. x 36 m. (2 ชั้น มีดาดฟ้าเรือ)
ความเร็ว23 knots
ปริมาณน้ำจืด15000 l.
ความจุเชื้อเพลิง25,000 l.
ข้อมูลทริป