คุณภาพการบริการของ FreedomDIVE

FreedomDIVE ให้บริการสอนดำน้ำลึก แบบ SCUBA และจัดทริปดำน้ำ ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ให้ได้มีโอกาส ลงไปสัมผัส กับความงดงาม และความมหัศจรรย์ ของโลกอีกครึ่งใบ อย่างสนุกสนาน และปลอดภัย

กิจกรรมการดำน้ำลึก แม้เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้าง สำหรับคนทุกเพศ และเกือบทุกวัย (เริ่มตั้นแต่ 10 ขวบขึ้นไป) แต่ก็เป็นกิจกรรม ที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ต่างๆ ค่อนข้างมาก เช่นกัน นักดำน้ำจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในทักษะการดำน้ำ และวิธีการใช้งาน อุปกรณ์ต่างๆ ค่อนข้างสูง และผู้ให้บริการ จัดกิจกรรมดำน้ำ ก็ย่อมต้องตระหนัก ในความสำคัญ ของการจัดการเพื่อความปลอดภัย ไปพร้อมกับ การอำนวยความสะดวก ตามมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยว ด้วย

ทาง FreedomDIVE ซึ่งให้ความเอาใจใส่ ในเรื่องคุณภาพการบริการ มาโดยตลอด จึงได้กำหนดมาตรฐาน และวีธีการบริการของเรา ในเรื่องต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของการดำน้ำ และ เพื่อความสะดวกสบายแบบกิจกรรมท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้

การจัดการเกี่ยวกับ การเรียนดำน้ำ

การเรียนดำน้ำ คือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการดำน้ำลึกทั้งหมด ซึ่งหากนักดำน้ำได้รับความรู้ คำแนะนำ และการฝึกฝน อย่างถูกต้อง และครบถ้วน จากผู้สอนดำน้ำ รวมถึงประสบการณ์การดำน้ำครั้งแรกที่น่าประทับใจ ก็จะทำให้สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย ได้สัมฤทธิ์ผลในการเรียนดำน้ำอย่างแท้จริง มีความสุขจากการดำน้ำ ได้ตลอดไป ... อ่านต่อ

การจัดการที่เกี่ยวกับการดำน้ำ

นักท่องเที่ยวดำน้ำลึกจะได้รับประสบการณ์ใต้น้ำที่ดี หากผู้ให้บริการดำน้ำ มีความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ทั้งศาสตร์ด้านการดำน้ำลึก เครื่องมือเครื่องใช้หรือทรัพยากรที่จำเป็น และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง และวางแผนจัดการสิ่งต่างๆ เหล่านั้นไว้อย่างครบถ้วน และมีคุณภาพเพียงพอ ... อ่านต่อ

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

แม้ว่า เราจะพยายามเตรียมพร้อม กำหนดมาตรการการให้บริการที่ดี ไว้มากเพียงใดก็ตาม ความผิดพลาดยังคงเกิดขึ้นได้เสมอ เราจึงพร้อมรับผิดชอบ ต่อการดำเนินงานของเรา ด้วยการ

  • เอาใจใส่ ตั้งใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้ได้อย่างทันท่วงทีที่สุด เท่าที่จะทำได้
  • ให้การชดเชยต่อผลของปัญหา หรือความผิดพลาดนั้น อย่างเหมาะสม ด้วยความจริงใจ

และพร้อมรับคำแนะนำ และความเห็นของทุกท่าน เพื่อนำมาเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ด้วยความเชื่อมั่นว่า ยังมีสิ่งดีๆ ที่เราสามารถทำได้ อยู่เสมอ

นำเสนอ 13 ต.ค. 2550
ปรับปรุงล่าสุด 26 มิ.ย. 2555