ทำไมถึงควรจะเรียน Rescue Diver

ทำไมถึงควรจะเรียน Rescue Diver (แปลจาก Why Get Rescue Certified: Rodales' Scuba Diving: March 2002)

ในเวลาฉุกเฉิน การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เยือกเย็น และมีประสิทธิภาพนั้น อาจจะทำให้ผู้ประสบเหตุรอดมาได้ แทนที่จะบาดเจ็บ หรือยิ่งไปกว่านั้น นี่คือเหตุผล ที่สถาบันดำน้ำต่างๆ และนิตยสาร Rodale's Sucba Diving แนะนำว่าหลักสูตร Rescue Diver นี้เป็นส่วนสำคัญ สำหรับนักดำน้ำ ที่ดำน้ำอย่างจริงจังทุกคน เพราะจากการเรียนถึงระดับนี้เท่านั้น ที่จะทำให้นักดำน้ำ มีความพร้อมที่จะสังเกต ป้องกัน และรับมือกับอุบัติเหตุได้

จะได้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรจะรวมถึง เทคนิคการกู้ภัย โดยไม่ลงน้ำ การให้ออกซิเจนฉุกเฉิน และการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน (รวมถึง การป้องกัน และวางแผนรับมือกับกรณีฉุกเฉินด้วย - ผู้แปล) และที่สำคัญกว่านั้น จะมีการฝึกฝนในน้ำ โดยใช้การจำลองเหตุการณ์ ว่ามีผู้ประสบเหตุ ผู้เรียนจะได้มีโอกาส นำสิ่งที่เรียนมาจากภาคทฤษฎี มาปฏิบัติการจริงๆ ในน้ำ เพราะว่าในเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆ นั้น คนเราจะจำสิ่งที่ได้ลงมือทำไปแล้ว ได้มากกว่า สิ่งที่ได้อ่านไป

ต้องมีคุณสมบัติอะไรถึงเรียนได้

แตกต่างกันไป ระหว่างสถาบันดำน้ำแต่ละแห่ง แต่ส่วนมากจะต้องผ่าน หลักสูตรการเรียน CPR มาก่อน บางสถาบัน ต้องให้เรียนจบระดับ Advanced บางสถาบันก็ไม่จำเป็น

เรียนแล้วได้อะไร

นอกจากเรียนรู้เทคนิคการกู้ภัย อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ว ท่านจะมีความระแวดระวัง ต่อสัญญาณความเครียด ของนักดำน้ำคนอื่น มีความเชื่อมั่น ในความสามารถของตนเอง ไม่เพียงแต่ ในการช่วยเหลือคนอื่นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง การช่วยเหลือตัวเองด้วย

(นอกจากนั้น ท่านยังจะได้เรียนรู้วิธีการวางแผน เพื่อป้องกัน และรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้ง การจัดการกับกรณีฉุกเฉิน หากเกิดเหตุ เรียนรู้วิธีการเป็นนักดำน้ำที่ระแวดระวัง ทำให้การดำน้ำปลอดภัยมากยิ่งขึ้น - ผู้แปล)

แปลและเรียบเรียงโดย ดร. พิชิต เมืองนาโพธิ์
พิสูจน์อักษร ทีมงาน FreedomDIVE
ปรับปรุงล่าสุด 23 ส.ค. 2550