ทริปดำน้ำ Lembeh - Manado (วันสงกรานต์)

รายละเอียด

วันที่
: 13-13 เม.ย. 2561 (6 วัน 11 ไดฟ์)
รีสอร์ท
: YOS Dive Lembeh
ราคา

Garden View Room32,500 บาท
Beach View Room35,000 บาท
Additional Night dive1,700 บาท
Nitrox (per tank)275 บาท

การชำระเงิน
  • ชำระ 30% ของจำนวนเงิน ณ วันจอง
  • ชำระเต็มก่อนออกเดืนทาง 45 วัน
ราคานี้รวม
  • Tank, weight, weight belt
  • Local Dive Leader
  • อาหารทุกมื้อบนรีสอร์ท
ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ระหว่างการเดินทาง
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
  • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
  • ที่พักระหว่างเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมดำน้ำที่ Lembeh 50,000 IDR/คน
จุดดำน้ำ: Lembeh Strait

Lembeh Strait

หมายเหตุ

ตั๋วเครื่องบิน
SQ0981  12APR  BKKSIN   2100  0025
SQ5274  13APR  SINMDC   0945  1315

SQ5273  18APR  MDCSIN   1400  1730
SQ0978  18APR  SINBKK   1835  2000

แผนการเดินทาง

12 เม.ย. เดินทาง กรุงเทพฯ - สิงคโปร์
เดินทางไปถึงสิงคโปร์ช่วงค่ำ พักโรงแรมใกล้สนามบิน
13 เม.ย. เดินทางเข้ารีสอร์ท
เดินทางจาก Singapore ไปยัง Manado ถึงรีสอร์ทประมาณ 17.00 น. + 1 pre check dive (ถ้ามีเวลาพอ)
14 เม.ย. ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่ Lembeh Strait + Night dive (Optional)
15 เม.ย. ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่ Lembeh Strait + Night dive (Optional)
16 เม.ย. ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่ Lembeh Strait + Night dive (Optional)
17 เม.ย. ดำน้ำ 2 ไดฟ์
ดำน้ำ 2 ไดฟ์เช้า ที่ Lembeh Strait
18 เม.ย. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
10.00 น. ออกจากรีสอร์ท ไปยังสนามบิน Manado และเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 22.00 น.