ทริปดำน้ำ Lembeh - Manado

รายละเอียด

วันที่
: - (6 วัน 11 ไดฟ์)
รีสอร์ท
: YOS Dive Lembeh - Eco Beach Resort
ราคา

Garden View Room32,500 บาท
Beach View Room35,000 บาท
Additional Night dive1,700 บาท
Nitrox (per tank)275 บาท

การชำระเงิน
  • ชำระ 30% ของจำนวนเงิน ณ วันจอง
  • ชำระเต็มก่อนออกเดืนทาง 45 วัน
ราคานี้รวม
  • Tank, weight, weight belt
  • Local Dive Leader
  • อาหารทุกมื้อบนรีสอร์ท
ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ระหว่างการเดินทาง
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
  • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
  • ที่พักระหว่างเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมดำน้ำที่ Lembeh 50,000 IDR/คน
จุดดำน้ำ: ช่องแคบเลมเบห์ (Lembeh Strait)

Lembeh Strait

หมายเหตุ

ตั๋วเครื่องบิน
SQ0981  12APR  BKKSIN   2100  0025
SQ5274  13APR  SINMDC   0945  1315

SQ5273  18APR  MDCSIN   1400  1730
SQ0978  18APR  SINBKK   1835  2000

แผนการเดินทาง

เดินทาง กรุงเทพฯ - สิงคโปร์
เดินทางไปถึงสิงคโปร์ช่วงค่ำ พักโรงแรมใกล้สนามบิน
เดินทางเข้ารีสอร์ท
เดินทางจาก Singapore ไปยัง Manado ถึงรีสอร์ทประมาณ 17.00 น. + 1 pre check dive (ถ้ามีเวลาพอ)
ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่ Lembeh Strait + Night dive (Optional)
ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่ Lembeh Strait + Night dive (Optional)
ดำน้ำ 3 ไดฟ์
ดำน้ำ 3 ไดฟ์ ที่ Lembeh Strait + Night dive (Optional)
ดำน้ำ 2 ไดฟ์
ดำน้ำ 2 ไดฟ์เช้า ที่ Lembeh Strait
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
10.00 น. ออกจากรีสอร์ท ไปยังสนามบิน Manado และเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 22.00 น.