ทริปดำน้ำ Maldives Diving Resort (May '18)

รายละเอียด

วันที่
: 27-27 พ.ค. 2561 (6 วัน 11 ไดฟ์)
รีสอร์ท
: Maldives Diving Resort
ราคา

40,500 บาท

การชำระเงิน
 • มัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง
 • ชำระเต็มก่อนออกเดินทาง 30 วัน
ราคานี้รวม
 • รถ เรือ รับส่งจากสนามบินถึง ท่าเรือ/รีสอร์ท
 • Tank, weight, weight belt
 • Local Dive Leader
 • ที่พักในระหว่างทริปดำน้ำ
 • อาหารทุกมื้อบนรีสอร์ท
 • GST (12%), Green Tax (4 USD/Night)
 • Service charge
 • เสื้อยืด You Jump I Jump 1 ตัว
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ระหว่างการเดินทาง
 • อุปกรณ์ดำน้ำ (ค่าเช่า 500 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 100 บาท/วัน)
จุดดำน้ำ:

Golden Wall, Fotteyo, Alimatha Jetty (Shark point), Miyaru Kandu, Kunavashi Kandu, Madi Kandu, Medukadu Kandu, etc.

หมายเหตุ


แนะนำเดินทางด้วย
Bangkok Air
DMK-MLE     PG711      0920-1155
MLE-DMK     PG712      1245-1920

แนะนำเดินทางด้วย AirAsia
BKK-MLE     FD177      0935-1150
MLE-BKK     FD178      1235-1900

แผนการเดินทาง

27 พ.ค. เดินทางไปยัง Maldives
ถึงมาเล่ ประมาณ 12.00 น. จากนั้นนั่ง Speed boat ไปยังรีสอร์ท ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. ทานมื้อกลางวัน เตรียมอุปกรณ์ดำน้ำ ฟัง briefing จากทางรีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย
28 พ.ค. ดำน้ำ 3 ไดฟ์ (กลางวัน 2 ไดฟ์ และกลางคืน 1 ไดฟ์)
29 พ.ค. ดำน้ำ 3 ไดฟ์
30 พ.ค. ดำน้ำ 3 ไดฟ์
31 พ.ค. ดำน้ำ 2 ไดฟ์
01 มิ.ย. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
ทางมื้อเช้า และเดินทางออกจากรีสอร์ทประมาณ 8.00 น. เพื่อขึ้นเครื่องบิน เที่ยวบินประมาณ 12.30 น.